Magántanuló

pedagógia

A tanulót az összes kötelező tanórai foglalkozás alól felmentik, tudásáról az igazgató által meghatározott időpontban, a nevelőtestület által megadott módon kell számot adjon. A magántanuló jogai megegyeznek a nappali képzésben résztvevőkével.