Lokátortechnikus

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A hallgatók a képzés eredményeként megszerzik mindazon ismereteket, jártasságokat, amelyek alapján képesek lesznek beosztottaik katonai és szakmai tevékenységének megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére és értékelésére.   Megalapozott szakmai tudásuk birtokában képesek a rádiótechnikai csapatoknál, valamint a fegyvernemi és szakjavító alegységeknél rendszeresített szakbeosztásokban üzemeltetői, harci munka irányítói és kiképzői beosztások betöltésére.   A technikusi, állomásparancsnoki munkakör gyakorlása során végzik a lokátorok hadrafoghatóságának a biztosítását, a hibamegelőző tevékenységek szervezését és végrehajtását, a meghibásodások behatárolását, javítását, az egységek és alkatrészek cseréjét. Elvégzik az üzemeltetéssel, üzemben tartással kapcsolatos műszeres ellenőrzéseket, a mérések értékelését, működési paraméterek beállítását, jegyzőkönyvek, bizonylatok kiállítását, az előírt dokumentációk vezetését.   A technikai kiszolgálások előírt rendszerű folyamatos végrehajtásával biztosítják a haditechnikai eszközök harckészségét, hadrafoghatóságát.   Vezetik és irányítják a rádiólokátor állomás bontása, telepítése és manőverei végrehajtását.   Biztosítják a technikai eszközök hadrafoghatóságának fenntartását, a harcrendi elem harckészültségét és a harctevékenységének végrehajtását.   A törzsek és anyagi-technikai szolgálatok állományába beosztottak a technikai kiszolgálás tervezése, szervezése, a szakkezelő állomány szakmai felkészítése, valamint a végrehajtás ellenőrzése feladatköreit végzik.