Logisztikai szervező

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A logisztikai szervező a nemzetgazdaság különböző ágazataiban dolgozó, vállalati menedzsment önálló feladatokkal rendelkező tagja. Munkája során a logisztikai tevékenységekkel kapcsolatban általános menedzseri tevékenységeket végez, kapcsolatot tart más vállalati funkciókkal, közreműködik a vállalati stratégia elkészítésében, információkat biztosít a vezetői számvitelhez.     Végzi a logisztikai tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó menedzseri tevékenységeket, ezen belül a logisztikai stratégia megalkotása, a logisztikai taktikai és operatív tervezés és irányítás, vállalati logisztikai rendszer kialakítása, irányítása, működtetése és ellenőrzése tartozik feladatköréhez.         Ezen belül feladata különösen:     – a logisztikai rendszer részét képző elosztási (disztribúciós) feladatok elvégzése, azaz az elosztási hálózat kialakítása, irányítása és ellenőrzése,     – a logisztikai rendszerhez kapcsolódó beszerzési feladatok elvégzése, azaz a vevő-szállító kapcsolatok menedzselése, beszállítói kör kialakítása és értékelése,     – a logisztikai rendszerrel kölcsönhatásban lévő termelési rendszer irányítása, azaz aggregát termeléstervezés, anyagszükséglet-tervezés, ütemezés, a termelési folyamatok elemzése, a korszerű termelésszervezési módszerek alkalmazása, minőségbiztosítás és minőségfejlesztés,     – a logisztikai rendszerben lévő készletek menedzselése, azaz a készletezési politika kialakítása, készletezés irányítása és ellenőrzése, készletezési folyamatok modellezése,     – a logisztikai rendszer részét képező raktározási rendszerek kialakítása, működtetése és ellenőrzése, azaz a raktárak telephelyeinek kiválasztása, tárolási és anyagmozgatási technológiák megválasztása, működtetése és ellenőrzése, ezen belül a készletek szakszerű tárolásának megszervezése,     – a logisztikai rendszer és hozzá kapcsolódó információs rendszer kialakítása, működtetése és ellenőrzése,     – a logisztikai tevékenységhez kapcsolódó rakodási feladatok szervezése, irányítása és szállítási feladatok koordinálása,     – a logisztikai rendszerhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok elvégzése, a hulladékkezeléssel kapcsolatos anyagáramlási és a hozzá tartozó információáramlási folyamatok hatékony – minél kisebb költségráfordítással való – végrehajtásának elősegítése,     – a logisztikai rendszer teljesítménymérésének kialakítása és alkalmazása,     – a vállalat versenyképességének javítása, az átfutási idők lerövidítése, a készletek csökkentése és a szolgáltatási (szállítási) színvonal növelése érdekében a területén szükséges döntések, intézkedések meghozatala, a vállalati menedzsment ilyen jellegű döntéseinek előkészítése, végrehajtása.         Munkája során:     – magyar és idegen nyelven végez kommunikációt, adatfeldolgozást, elemzést,     – szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentációs szoftvereket használ,     – részt vesz a humánerőforrás-gazdálkodáshoz tartozó, területén jelentkező feladatok ellátásában.