Logisztikai műszerész

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A logisztikai ügyintéző közreműködik a tevékenységhez/termeléshez szükséges beszerzési, raktározási, ki- és beszállítási feladatok megtervezésében, megszervezésében, lebonyolítja és ellenőrzi a teljeskörű rendszerszemlélet figyelembevételével a logisztikai feladatokat, valamint ellenőrzi a rendszer hatékonyságát.   Gondoskodik a gazdasági egység tevékenységéhez szükséges anyagok beszerzésével és készletezésével kapcsolatos operatív feladatok megoldásáról.   Közreműködik az anyagok szakszerű tárolásának megszervezésében, a raktározási és az anyag- és áruszállítási feladatok megoldásában.   Részt vesz a szükségletszámítási, termelésütemezési feladatok elvégzésében.   Az üzleti tervnek és marketingtervnek megfelelően részt vesz a termékek értékesítési folyamatában, az értékesítés technikai lebonyolításában.   Elvégzi az anyagi folyamatokkal összefüggő adminisztrációs rendszerrel kapcsolatos feladatokat.   Segíti a logisztikai vezető munkáját: döntés-előkészítő jelentéseket ad, tájékoztat az aktuális logisztikai feladatokról.   Munkája során:   – feladatai ellátásához magyar és idegen nyelven információt gyűjt, értékeli, rendszerezi azt,   – részt vesz a logisztikai rendszer kidolgozásában és fejlesztésében,   – lebonyolítja a tevékenységhez/termeléshez szükséges beszerzést,   – lebonyolítja a belső anyagmozgatási és raktározási feladatokat, selejtezést, hulladékhasznosítást, folyamatos minőségellenőrzést, egységrakatképzést, illetve a készletgazdálkodással kapcsolatos feladatokat,   – lebonyolítja a be- és kiszállítási feladatokat,   – szükség szerint részt vesz a humánerőforrás-gazdálkodásban,   – szükség szerint javaslatot tesz a technológia, technika korszerűsítésére,   – együttműködik a szakmájához kapcsolódó hatóságokkal,   – időszakosan ellenőrzi a munkaköréhez tartozó tevékenység teljesítését/hatékonyságát,   – folyamatosan ellenőrzi/elszámoltatja beosztottjait,   – kezeli a reklamációkat,   – szükség szerint beszámolót/javaslatot készít feletteseinek,   – elvégzi/elvégezteti a munkájához szükséges okmánykezelést, adminisztrációs teendőket.