Logisztikai műszaki menedzserasszisztens

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

  1. A levéltári kezelő felsőfokú tudományos dolgozó irányításával végzi a maradandó értékű iratokkal kapcsolatos levéltári szakfeladatokat (rendezés, selejtezés, segédletkészítés, ügyviteli munka), előkészíti az iratanyagot kutatási célokra, részt vesz a levéltári adatszolgáltatásban. A levéltári kezelő a köz- és magánlevéltárakban dolgozhat.   2. Az iratkezelő és irattáros az iratképző szerveknél ellátja az ügyvitellel kapcsolatos iratkezelési feladatokat a küldemények átvételétől az irattárba helyezésig. Az irattári munka keretében kialakítja és fenntartja az iratok rendjét, irattári selejtezést végez, az iratanyagot levéltári átadásra előkészíti, és végzi az iratok kölcsönzésével, a betekintéssel, az irattári kutatással kapcsolatos teendőket. Az iratkezelő és irattáros a köz- és nem közfeladatot ellátó, valamint a gazdálkodó szerveknél dolgozhat.     B) Segédlevéltáros   A segédlevéltáros önállóan látja el a levéltári igazgatási munkát (tájékoztatás, kutatószolgálat, iratkezelés ellenőrzése), irányítja a raktárrendezési munkákat, részt vesz a levéltári rendezési, segédletkészítési munkában. A segédlevéltáros a köz- és magánlevéltárakban dolgozhat.     A gazdasági élet különböző területein mérnöki felkészültséget még nem igénylő logisztikai tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatokat lát el közreműködik a vállalaton belüli, valamint a vállalat és a beszerzési/értékesítési piacai közötti integrált anyag- (áru-) és információáramlás megvalósításában.   Ennek érdekében:   – részt vesz     = a vállalat anyagellátását biztosító logisztikai folyamatok (beszállítási rendelések, beszállítás, raktározás stb.) megszervezésében és irányításában,     = a termeléshez kapcsolódó logisztikai folyamatok (üzemrészek, munkahelyek közötti anyagmozgatás, munkahelyi anyagkezelési, műveletközi tárolás) megszervezésében és irányításában,     = az értékesítéshez, eladáshoz kapcsolódó logisztikai folyamatok (vevői rendelések teljesítése, készáru raktározás, kiszállítás, terítés stb.) megszervezésében és irányításában,     = a hulladékkezeléshez kapcsolódó logisztikai folyamatok (gyűjtés, tárolás, kiszállítás) megszervezésében és irányításában,     = a logisztikai folyamatokat megvalósító gépek, eszközök biztonságos üzemeltetésének megszervezésében és felügyeletében,     = a vállalati logisztikai költségek és teljesítmények elemzésében,     = új logisztikai (anyagáramlási, információ és irányítási) rendszerek bevezetésében,     = jelentések, dokumentációk összeállításában,     = logisztikai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások vezetésében   – gondoskodik     = a hatáskörébe tartozó gépek, eszközök, berendezések hatékony működtetéséről,     = a működtetés feltételeiről,     = a munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások adaptálásáról és betartásáról   – együttműködik     = a vállalat érintett szervezeti egységeivel (pl. beszerzés, termeléstervezés és irányítás, értékesítés),     = a vállalat külső partnereivel (beszállítók, vevők, szállító, szállítmányozó, illetve egyéb logisztikai szolgáltató vállalatok),     = kutató-fejlesztő intézményekkel a korszerű szakmai ismeretek és megoldások gyakorlati alkalmazása érdekében.     Magasabb szakmai felkészültséget igénylő fizikai munkák végzése:   – részvétel új rendszerek, gépek, berendezések üzembe helyezésében, próbaüzemeltetésében.