Légijármű-technikus (az ágazat megjelölésével)

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A hatályos előírások, utasítások által meghatározott mértékben felügyeli az általa üzemben tartott légijárművek fedélzeti fegyverberendezéseinek és ezek földi kiszolgáló eszközeinek előírásos állapotát.   Karbantartja, szereli, ellenőrzi és az érvényben lévő utasítások alapján javítja a légijárművek fedélzeti fegyverberendezéseit, rendszereit.   Alkalmazza és ismeri a légijárműhöz rendszeresített ellenőrző és mérőberendezéseket.   Végzi a repülések műszaki kiszolgálását, és ellátja a számára meghatározott szolgálati teendőket.   Végzi a megsemmisítő eszközök és a repülő szakanyagellátással kapcsolatos feladatokat (tervezés, ellátás, rendeltetésszerű felhasználás, megóvás).   Irányítja és végzi szakterületén belül a meghibásodások gyors és pontos feltárását, és javaslatot tesz az alkalmazandó technológiára.   Előírásoknak megfelelően vezeti a légijárművekhez, megsemmisítő eszközökhöz és azok berendezéseihez rendszeresített okmányokat.   Irányítja és ellenőrzi a felügyelete alá tartozó szakállomány tevékenységét.   A légijárművön végzett munkák egy részét a szabadban végzi, szélsőséges időjárási körülmények között a nap bármely szakában, az alkalmazott anyagok vegyi- és a légijárművek okozta zajhatásoknak kitéve.   Munkakörét a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjaként, speciális szolgálati feladatokkal kiegészítve, kötött formában, a társszakágak szakembereivel együttműködve látja el.   A megszerzett ismeretek lehetővé teszik más, rokon szakmában történő elhelyezkedését.   Tervezett beosztásában munkát csak a beosztásra felkészítő tanfolyam sikeres befejezése után végezhet.   A légijármű(fedélzeti fegyver)-technikus képesítés lehetővé teszi a szakirányú felsőoktatási intézménybe – katonai műszaki főiskola nappali vagy levelező, polgári főiskolai intézmény levelező rendszerű képzésére – történő jelentkezést az érvényes pályázati feltételek teljesülése esetén.