Légijármű-szerelő (az ágazat megjelölésével)

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A hatályos előírások és utasítások által meghatározott mértékben felügyeli az általa üzemben tartott légijárművek fedélzeti fegyverberendezéseinek és ezek földi kiszolgáló eszközeinek előírásos állapotát.   Karbantartja, szereli, ellenőrzi és berendezéscserével üzembe helyezi a légijárművek fedélzeti fegyverberendezéseit, rendszereit.   Alkalmazza a légijárműhöz rendszeresített mérőberendezéseket.   Végzi a repülések műszaki kiszolgálását és ellátja a számára meghatározott szolgálati teendőket.   A légijármű típusra alkalmazott üzemeltetési stratégia előírásai szerint (állapot, illetve repült óra alapján) részt vesz a fedélzeti fegyverberendezések és rendszerek üzemben tartási szintnél mélyebb szintű szerelési és karbantartási munkafolyamataiban.   Előírásoknak megfelelően vezeti a légijárművekhez és annak berendezéseihez rendszeresített okmányokat.   Együttműködik a légijármű üzemben tartásába bevont társszakágak munkatársaival.   Irányítja a felügyelete alá tartozó szakállomány tevékenységét.   A légijárművön végzett munkák döntő részét a szabadban végzik szélsőséges időjárási körülmények között is, a nap bármely szakában, az alkalmazott anyagok vegyi- és a légijárművek okozta zajhatásoknak kitéve.   Munkakörét a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjaként, speciális szolgálati feladatokkal kiegészítve kötött formában a társszakágak szakembereivel együttműködve látja el.   A megszerzett ismeretek lehetővé teszik más, rokon szakmában történő elhelyezkedését.   A fedélzeti fegyverberendezés szerelő képesítés lehetővé teszi a technikusi képzés megkezdését. A technikusi oklevél birtokában más, több elméleti tudást igénylő munkakörök is betölthetők.