LCCIEB EFB

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

Vizsga bemutatása: angol üzleti szaknyelvi, egynyelvű (LCCIEB EFB angol üzleti szaknyelv) Level 1 - 1. szintLevel 2 - 2. szintLevel 3 - 3. szintPreliminary Level - Bevezető szint LEVEL 1 – 1. SZINT: SZÓBELI VIZSGA (A): A szóbeli vizsga két részből áll: beszédértés vizsga (gépi hang alapján)- 20 pontszóbeli kommunikáció vizsga – 80 pont BESZÉDÉRTÉS  VIZSGA ÜZLETI TÉMÁBAN:(KB 15 PERC) A beszédértés vizsgára az írásbeli vizsga napján kerül sor. A teszt 20 feladatból áll, melyek a következők: feleletválasztós kérdés A,B vagy C válasszal, nyitott végű kérdésekre rövid, egyszavas válaszadás, igaz/hamis eldöntendő állítások, személynév és telefonszám lejegyzése betűzés útján. A hanganyag kétszer hangzik el. A hanganyag elhangzása előtt a kérdéseket át lehet nézni. A beszédértés vizsgán maximum 20 pont szerezhető. SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGA:  (5 PERC FELKÉSZÜLÉS, 7-9 PERC VIZSGA) A vizsgázó a sillabusz témaköreiből készített vizsgakérdések közül egyet húz, majd 5 perc felkészülési időt kap. A vizsgakérdésen illusztráció és kérdések vannak, ami segíti a felkészülést. A szóbeli vizsgán segédeszköz nem használható és nem szabad jegyzetelni. 2 perc bemelegítés következik általános és szakmai témában, hogy a vizsgázó feszültsége oldódjon és hozzászokjon a magnetofonhoz. A vizsga 3 feladatból áll: témakifejtés, irányított beszélgetés és szituációs feladat az adott témakörben. Az értékelés szókincs, beszédértés, folyamatosság és párbeszédkészség, nyelvhelyesség és kiejtés alapján történik, maximum 80 pont szerezhető. A beszédértés vizsga és a szóbeli kommunikáció vizsga két részeredményét összeadva kapjuk meg a szóbeli vizsga végeredményét (maximum 100 pont), melynek értékelése a következő: 50-59 pont megfelelt (nemzetközi bizonyítvány)60-74 pont jól megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány)75-100 pont kiválóan megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány) ÍRÁSBELI VIZSGA (2 ÓRA): Az írásbeli vizsga 4 feladatból áll:• Levél vagy memorandum írása (150 – 200 szóban), szervezeten belüli vagy szervezetek közti kommunikációban. (30 pont)• Szövegértési feladat. 300 szavas szöveg elolvasása után rövid válaszokat kell adni a szöveggel kapcsolatban. (30 pont)• „Elolvas és megért” feladat. Grafikon vagy számszerű táblázat alapján feltett kérdésekre rövid válaszok adása. (20 pont)• „Elolvas és ír” átalakítási feladat, mely során táblázat adatait, formanyomtatványt vagy kérdőívet stb. kell kitölteni. (20 pont)  Ajánlott segédanyag a felkészüléshez, melyek a vizsgahelynél megrendelhetők, illetve beszerezhetők: How to Pass könyvcsalád (Preparation, Student, Teacher’s Guide) Bővített sillabusz Modellválaszok Korábbi vizsgakérdések Értékelés50-59 pont megfelelt (nemzetközi bizonyítvány)60-74 pont jól megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány)75-100 pont kiválóan megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány)LEVEL 2 – 2. SZINT: SZÓBELI VIZSGA (A): A szóbeli vizsga két részből áll: beszédértés vizsga (gépi hang alapján)- 20 pontszóbeli kommunikáció vizsga – 80 pont BESZÉDÉRTÉS  VIZSGA ÜZLETI TÉMÁBAN: (KB 20 PERC) A beszédértés vizsgára az írásbeli vizsga napján kerül sor. A teszt 20 feladatból áll, melyek a következők: feleletválasztós kérdés A,B, C vagy D válasszal, nyitott végű kérdésekre rövid, párszavas válaszadás, igaz/hamis eldöntendő állítások, valamint személynév, vállalatnév és telefonszám lejegyzése betűzés útján. A hanganyag kétszer hangzik el. A hanganyag elhangzása előtt a kérdéseket át lehet nézni. A beszédértés vizsgán maximum 20 pont szerezhető. SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGA:(5 PERC FELKÉSZÜLÉS, 10-12 PERC VIZSGA) A vizsgázó a sillabusz témaköreiből készített vizsgakérdések közül egyet húz, majd 5 perc felkészülési időt kap. A szóbeli vizsgán segédeszköz nem használható és nem szabad jegyzetelni. 2 perc bemelegítés következik általános és szakmai témában, hogy a vizsgázó feszültsége oldódjon és hozzászokjon a magnetofonhoz. A vizsga 3 feladatból áll: témakifejtés, irányított beszélgetés és szituációs feladat az adott témakörben. Az értékelés szókincs, beszédértés, folyamatosság és párbeszédkészség, nyelvhelyesség és kiejtés alapján történik, maximum 80 pont szerezhető. A beszédértés vizsga és a szóbeli kommunikáció vizsga két részeredményét összeadva kapjuk meg a szóbeli vizsga végeredményét (maximum 100 pont), melynek értékelése a következő: 50-59 pont megfelelt (nemzetközi bizonyítvány)60-74 pont jól megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány)75-100 pont kiválóan megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány) ÍRÁSBELI VIZSGA (2½ ÓRA): Az írásbeli vizsga 3 feladatból áll: • Memorandum, cikk, jelentés vagy hasonló dokumentum készítése megadott üzleti témában. A nyelvhelyességen és az olvasható íráson kívül lényeges elem a megfelelő stílusválasztás, tartalmi helyesség, egyértelműség, logika stb. (30 pont)• Beérkező üzleti levél alapján levélírási feladat megadott paraméterek szerint. (40 pont)• Szövegértési feladat, melyben adott szöveget kell megadott szempontok szerint átalakítani vagy igaz/hamis állításokat pár szóban alátámasztani. (30 pont)   Ajánlott segédanyag a felkészüléshez, melyek a vizsgahelynél megrendelhetők, illetve beszerezhetők: How to Pass könyvcsalád (Preparation, Student, Teacher’s Guide) Bővített sillabuszModellválaszok Korábbi vizsgakérdések Értékelés50-59 pont megfelelt (nemzetközi bizonyítvány)60-74 pont jól megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány)75-100 pont kiválóan megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány)LEVEL 3 – 3. SZINT: SZÓBELI VIZSGA (A): A szóbeli vizsga két részből áll: beszédértés vizsga (gépi hang alapján)- 20 pontszóbeli kommunikáció vizsga – 80 pont BESZÉDÉRTÉS  VIZSGA ÜZLETI TÉMÁBAN: (KB 25 PERC) A beszédértés vizsgára az írásbeli vizsga napján kerül sor. A teszt 20 feladatból áll, melyek a következők: feleletválasztós kérdés A,B,C vagy D válasszal, nyitott végű kérdésekre rövid, párszavas válaszadás, valamint személynév, vállalatnév és telefonszám lejegyzése betűzés útján. A hanganyag kétszer hangzik el. A hanganyag elhangzása előtt a kérdéseket át lehet nézni. A beszédértés vizsgán maximum 20 pont szerezhető. SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGA:(5 PERC FELKÉSZÜLÉS, 14-17 PERC VIZSGA) A vizsgázó a sillabusz témaköreiből készített vizsgakérdések közül egyet húz, majd 5 perc felkészülési időt kap. A szóbeli vizsgán segédeszköz nem használható és nem szabad jegyzetelni. 2 perc bemelegítés következik általános és szakmai témában, hogy a vizsgázó feszültsége oldódjon és hozzászokjon a magnetofonhoz. A vizsga 3 feladatból áll: témakifejtés, irányított beszélgetés és szituációs feladat az adott témakörben. Az értékelés szókincs, beszédértés, folyamatosság és párbeszédkészség, nyelvhelyesség és kiejtés alapján történik, maximum 80 pont szerezhető. A beszédértés vizsga és a szóbeli kommunikáció vizsga két részeredményét összeadva kapjuk meg a szóbeli vizsga végeredményét (maximum 100 pont), melynek értékelése a következő: 50-59 pont megfelelt (nemzetközi bizonyítvány)60-74 pont jól megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány)75-100 pont kiválóan megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány) ÍRÁSBELI VIZSGA (3 ÓRA): Az írásbeli vizsga 4 feladatból áll:• Levélírási feladat beérkező üzleti levél vagy munkáltatói instrukciók alapján. (25 pont)• Belső jelentés összeállítása megadott adatok (grafika, feljegyzés, újságcikk kivágások, táblázatok stb.) alapján. A vizsgázó feladata, hogy a megadott adatokat értelmezze, majd bizonyos szempontok szerint válogassa, kiegészítse a kért jelentés megírásához. (25 pont)• Szövegértési feladat, melyben adott szöveget (például cikkpéldány, vállalati jelentés, körlevél, tender stb.) kell áttanulmányozni, majd a szöveggel kapcsolatos kérdésekre válaszolni. (25 pont)  • Átalakító feladat, melyben adott szöveget kell megadott szempontok szerint alakítani, például memorandumból faxot vagy levelet készíteni. (25 pont) Ajánlott segédanyag a felkészüléshez, melyek a vizsgahelynél megrendelhetők, illetve beszerezhetők: How to Pass könyvcsalád (Preparation, Student, Teacher’s Guide) Bővített sillabuszModellválaszok Korábbi vizsgakérdések Értékelés50-59 pont megfelelt (nemzetközi bizonyítvány)60-74 pont jól megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány)75-100 pont kiválóan megfelelt (nemzetközi és magyar bizonyítvány)Preliminary Level - Bevezető szint - Szóbeli vizsga: A magyar akkreditáció szerint ez a vizsgaszint nem elfogadott (magyar nyelvvizsgabizonyítvány nem adható ki). Subject code: 1001 A vizsgázó a sillabusz témaköreiből készített vizsgakérdések közül egyet húz, majd 5 perc felkészülési időt kap. A vizsgakérdésen illusztráció és kérdések vannak, amelyek segítik a felkészülést. A szóbeli vizsgán segédeszköz nem használható, és nem szabad jegyzetelni. 2 perc bemelegítés következik általános témában, hogy a vizsgázó feszültsége oldódjon. Ezt követően 4-5 perces beszélgetés folyik a húzott témában, melyet magnóra veszünk, és ellenőrzés céljából az angliai központnak megküldünk. Az értékelés szókincs, beszédértés, folyamatosság és párbeszédkészség, nyelvhelyesség és kiejtés alapján történik. Megfelelt eredményhez mind az öt értékelt kritériumnak minimum 10 pontosnak kell lennie. Kiválóan megfelelt eredményhez mind az öt értékelt kritériumnak minimum 16 pontosnak kell lennie. 50-59 pont Megfelelt (Pass) 60-74 pont Jól megfelelt (Pass with Credit) 75-100 pont Kiválóan megfelelt (Pass with Distinction) Preliminary Level - Bevezető szint - Írásbeli vizsga (90 perc): Subject code: 1044 Az írásbeli vizsga három feladatból áll: Egy irodai vagy üzleti jelklegű kép alapján pipálni kell a helyes válaszokat (15 kérdés, 15 pont), majd 10 kérdésre rövid válast kell adni (20 pont). Párbeszédes szöveg elolvasása után 11 igaz/hamis kérdésre kell választ adni (11 pont), majd 8 kérdésre hosszabban kell válaszolni (24 pont) A második feladat párbeszédes szövegének és megadott egyéb adatoknak alapján írásos feladatot kell megoldani, például telefonos üzenet vagy feljegyzés formájában (30 pont). Pontozzák a helyesírást, nyelvhelyességet, a megfelelő tartalmat, a kommunikáció tisztraságát, hosszíúságát, formáját. A vizsgázó ügyeljen az olvasható írásra is. Ajánlott segédanyag a felkészüléshez, melyek a vizsgahelynél megrendelhetők: How to Pass, Preliminary Level How to Pass Teacher\\'s Guide Extended Syllabus Modellválaszok és korábbi vizsgaanyagok biztosításában az angliai központ honlapja vagy a vizsgaközpont nyújt segítséget. Értékelés 50-59 pont Megfelelt (Pass) 60-74 pont Jól megfelelt (Pass with Credit) 75-100 pont Kiválóan megfelelt (Pass with Distinction) Akkreditált vizsgaközpont neve: GB Resources Oktatási és Tanácsadó Kft.(akkreditált nyelvvizsga központ, az akkreditáció dátuma: 2004.12.13.) Cím: 1028 Budapest, Fuvola u. 5/A.Telefon: (1) 398-7181 Fax: (1) 397-0716 Web cím: http://www.lcciebhungary.hu »E-mail: lcciebhungary@gbr.axelero.net »  Forrás:GB Resources Oktatási és Tanácsadó Kft.Szerkesztette:Turai Tímea