Kulturális menedzser

felsőfokú szakképzés, FSZ, OKJ, félfőiskolai képzés

A kulturális menedzser az állami, önkormányzati, a civil nonprofit szektor (egyesületek, alapítványok) kulturális művészeti, közművelődési, közgyűjteményi, tömegkommunikációs munkaterületein, valamint a kulturális vállalkozásoknál és szolgáltatásoknál alkalmazható szakember. A kulturális menedzser elemző-kutató, tervező, irányító és szervező munkakört lát el. A kulturális menedzser a kultúra költségvetési, nonprofit és profitorientált munkaterületeien egyaránt dolgozik. Ezek a munkaterületek – a piacgazdaság kiépülésével egyre erőteljesebben és sokszínűbben – összemosódnak, egymással kombinálódnak.