Különbségek a

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

  1. habenJelentése: van valakinek valamilye, birtokolni valamitMindig tárgyesettel áll.A mondatban mindig kell szerepelnie egy alanynak, állítmánynak és egy tárgyesetben álló főnévnek és/vagy személyes névmásnak.z.B. Ich habe einen Haus.     Wir haben ja dich für uns.Beachte!Magyarra részes esettel fordítjuk, ami ahhoz vezet, hogy a magyarról németre való fordításkor is ezt az esetet próbáljuk meg használni.Van egy kutyám. Kinek? Nekem. --> részes eset  * Mir ist ein Hund. --> helytelen fordítás  Ich habe einen Hund --> helyes fordítás 2. es gibt Jelentése: létezik, van valamiEzzel az igével valaminek a létezését, vagy hiányát szeretnénk kifejezni.Mindig tárgyesettel áll.A mondatban az "es" veszi fel az alany szerepét, ezért az ige mindig egyes szám harmadik szeményben szerepel. Kötelező mondatrészként a mondatban mindig kell lennie egy tárgyesetben álló főnévnek és/vagy személyes névmásnak.z.B. Es gibt hier keine Geschäfte.     Zum Glück gibt es ihn. 3. seinJelentése: vanEzzel az igével egy már létező dolgot tudunk szűkebben behatárolni, további tulajdonságokkal ellátni.A mondtaban mindig kell szerepelnie az alanynak, állítmánynak és egy melléknévnek/határozónak/tulajdonságot, foglalkozást kifejező főnévnek.z.B. Das Mädchen ist sehr schön.     Wir sind zu Hause.     Er ist Lehrer. Beachte!Gibt es hier ein Restaurant?Ja, in der Nähe gibt es eins. Aber es ist noch nicht geöffnet.   Készítette:Turai Tímea