Külfejtéses bányaművelő

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

– Külfejtésű szén-, érc-, ásvány-, kő-, kavics-, homok- és agyagbányák jövesztő, szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetése, az üzemeltetéshez kapcsolódó ellenőrzési, gépkezelési, karbantartási, technológiai, munkaszervezési feladatok elvégzése.   – Géplakatosi munkafeladatok elvégzése földalatti bányatérségekben, műhely és szabadtéri körülmények között.   – Az üzemeltetéshez szükséges és kapcsolódó technológiai előírások ismerete, technológiai mozgások előkészítése, végrehajtása, dokumentálása.   – Az üzemeltetés során előforduló meghibásodások észlelése, értékelése, a hiba okának felderítése, döntés az üzemeltetés folytatásáról vagy megszüntetéséről.   – A meghibásodások (üzemzavarok) jelentése, az elhárításához szükséges intézkedések megtétele, irányítása, közreműködés a hiba elhárításában.   – Az üzemeltetett berendezés gyorsan kopó alkatrészeinek állapot felmérése, szükség szerinti cseréjének, tartalék alkatrész igénylésének megoldása.   – Az üzemeltetéshez szükséges műszaki dokumentáció ismerete, vezetése, üzemmeneti állapotjelzők, figyelése, betartása, jelentése.   – Karbantartási tevékenységhez kapcsolódó adatszolgáltatás, munkafeladatok elvégzése.   – Az üzemeltetés, technológiai mozgás, hibaelhárítás és karbantartási feladatok biztonsági, üzem-, munkaegészségi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírásainak ismerete, alkalmazása és betartása.   – Az üzemeltetési, technológiai, mozgási, hibaelhárítási, karbantartási, feladatok elvégzésekor a hatáskörébe tartozó munkavállalók tevékenységének megtervezése, megszervezése, irányítása, egészséges és biztonságos munkafeltételek biztosítása.