Közlekedési és vízépítési búvár

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

Hatósági, szakhatósági engedélyek és kiviteli tervek, a megrendelő utasításai és előírásai alapján, álló- és folyóvizekben, csatornákban, zárt térben, barlangban végzett búvármunkák: – felderítés, – építési munkák, – javító, karbantartó munkák, – bontási és robbantási munkák, – mentési munkálatok, – szennyezett környezetben végzett búvármunkák, – közúti és vasúti hidak mélyvízben lévő pillérein végzett munkák, – hajók és más úszóművek külső – víz alatt lévő – javítási munkái, – kikötők, zsilipek és duzzasztóművek víz alatti létesítményein végzett munkák, – védőgátak víz alatti részein végzett munkák.