Közlekedésépítő útépítő technikus

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

Az útépítő és útfenntartó technikus munkaterülete az utak és más mélyépítési létesítmények építése, üzemeltetése és fenntartása. Az új utak építésének munkaterületei és jellemzői: – A tervezés előkészítésében a talaj és geológiai viszonyok feltárása, laboratóriumi vizsgálatra való előkészítése. Az út nyomvonalának közelében lévő vízszintes és magassági alappontok adatainak beszerzése. Az utat keresztező közművekre, vezetékekre vonatkozó adatok gyűjtése, rendszerezése. A helyi anyagnyerőhelyek felkutatása, anyagoknak vizsgálatra való előkészítése. A kisajátításra kerülő földterületek adatainak beszerzése, rendszerezése. – A tervezésnél szerkeszti az engedélyezési és kivitelezési terveket, elvégzi a segédtervezői munkákat, anyagkimutatást készít, a műszaki leírás szükséges adatait összegyűjti, rögzíti. – Az építés engedélyeztetésében közreműködik. Kapcsolatot tart az önkormányzati szervekkel. – Az építés előkészítésében részt vesz. A raktárak, rakodóhelyek, felvonulási létesítmények, szállítási útvonalak terv szerinti kitűzését, a keverőtelepek építésének, berendezésének mérnöki irányítás melletti szervezését, részmunkafolyamatainak ellenőrzését végzi. – Az útépítés kivitelezésének valamennyi munkafázisában technikusi, munkavezetői feladatokat lát el, részmunkafolyamatokat irányít. Az elvégzett részmunkák terv szerinti ellenőrzését, a részmunkák ütemezését, a gépek kihasználásának szervezését, a munkahelyi anyagvizsgálatok adatainak feldolgozását, jegyzőkönyvek kitöltését, az értékeléshez való előkészítő munkát elvégzi. A munkavédelmi előírásokat betartja, ill. betartatja. Az építésvezető irányítása mellett az építés műszaki dokumentumait vezeti. – Az útépítés befejező munkáit: padka- és árokrendezés, vezetőoszlopok, vezetőkorlát, közúti jelzőtáblák elhelyezése, útburkolati jelek felfestése, irányítja és ellenőrzi, az ezzel kapcsolatos kitűzéseket elvégzi. – Az elkészült út átadás-átvételi eljárásában részt vesz. Az érdesség- és hullámosságmérés végrehajtását irányítja és ellenőrzi, a szükséges jegyzőkönyveket vezeti. – A megépült út nyilvántartásával kapcsolatos dokumentumokat napra készen vezeti, vagy a vezetéshez szükséges adatokat összegyűjti. A meglévő utak üzemeltetésének, karbantartásának és fejlesztésének munkaterületei és jellemzői: Az utak fenntartásában az útépítő technikus részben önállóan, részben mérnöki irányítással vesz részt. – Az üzemeltetéssel kapcsolatban az útellenőrző gépkocsik jelentéseit összegyűjti, a szükséges intézkedéseket megteszi, illetve továbbítja az üzemmérnökség vezetőjéhez. Az út jelentőségétől függően meghatározott időnként útellenőrzést végez. Részt vesz a forgalmi rend meghatározásában és fenntartásában, a forgalomirányítás kialakításában és fenntartásában, az üzemi feltételek biztosításában. – Az út karbantartási feladatai. Az általános útfenntartási feladatok (földművek, padkák, árkok és folyókák, úttartozékok és növényzet karbantartása, az útpálya és tartozékainak tisztán tartása) végrehajtását megszervezi, a gépek kihasználását biztosítja, az elkészült munkákat ellenőrzi. – A burkolatok karbantartásával kapcsolatos munkákat (repedések, felületi hibák javítása, felületek felújítása stb.) mérnöki irányítás mellett megszervezi, a szükséges gépek gazdaságos kihasználását biztosítja, részt vesz a munkák irányításában és ellenőrzésében. – A téli forgalombiztosítási feladatok végrehajtásában aktívan részt vesz. Az információs szolgálat megszervezése, a síkosság elleni védekezés, a hóeltakaritás, a tavaszi olvadási és fagykárok helyreállítása, mind olyan feladat, amelynek megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése, mérnöki irányítás mellett, technikusi feladat. – A meglévő úthálózati fejlesztésének tervezésénél adatgyűjtő (forgalom-, altalaj-, hidrológiai adatok) feladatot lát el. A meglévő út teherbírásának (behajlás mérés) és felületi tulajdonságainak (érdesség, hullámosság) meghatározásánál, a meglévő pályaszerkezet feltárásánál tevékenyen részt vesz. A kivitelezési munkákat (vízelvezetés javítása, szélesítés és erősítés kialakítása) mérnöki irányítás mellett, irányítja és ellenőrzi. – A munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartja és betartatja az üzemeltetésnél, karbantartásnál és fejlesztésnél. Gondoskodik a munka- és védőruha viseléséről, a munkahelyi rendről és tisztaságról. Betartja az „Útfenntartási munkahelyek elkorlátozása és a forgalom szabályozása” miniszteri utasítás előírásait. Megakadályozza, hogy aszfaltozásnál a bitumen kötőanyag, síkosság elleni védekezésnél többlet só ne kerüljön a közcsatornába, illetve a talajba. Megoldja a szemét és hulladék konténeres gyűjtését, ill. engedélyezett helyen való lerakását.