Kötelező helyesírás- és szövegértés kurzusok a ZSKF-en

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

Az intézmény minden elsőéves nappali tagozatos hallgatójának szintfelmérőt kell írnia Helyesírás - nyelvhelyesség és fogalmazás - szövegértés témakörben. Az iskola vezetésének ezzel az a célja, hogy a diákok középiskolában szerzett hiányos tudását megfelelő, egyetemi szintre hozza, ezzel segítve a hallgatókat, hogy könnyebben megértsék és feldolgozzák az egyetemi tananyagot. Ha valaki nem éri el a minimális 70%-ot, akkor kötelező felzárkóztató szemináriumokat kell látogatnia, olvasható az intézmény honlapján. A biztos és jó helyesírás, nyelvhasználat és fogalmazási készség fontos pályázat, életrajz és szerződés írásához, valamint bonyolult szövegezésű hivatalos iratok és jogszabályok megértéséhez.   MOT – Korpa Melinda