Korhatárok a közoktatásban és a szakképzésben

pedagógia

A közoktatásban nappali képzésben csak meghatározott életkorig lehet részt venni. A tanuló abban az évben kezdhet utoljára tanévet, amelyben betölti nyolc évfolyamos általános iskola esetén a tizenhatodik, középiskola és szakiskola esetén a huszonkettedik életévét. Középiskola és szakiskola esetén a határidő egy évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik vagy a nyolcadik életévében kezdte meg, továbbá, ha olyan szakképzésben vesz részt, amelyben a szakképzési évfolyamok száma meghaladja a kettőt. A sajátos nevelési igényű tanuló esetén, valamint a súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, a fentiekben meghatározott életkorhoz három évet hozzá kell számítani.A szakképzésben való részvétel betöltött 16. életév után kezdhető meg. Egyes szakképesítéseket azonban csak 18., illetve néhány esetben 20, 21 vagy 25 éven felüliek szerezhetnek meg az előírt előképzettség, vagy szakmai gyakorlat figyelembevételével.