Könyv és papírrestaurátor

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

Köz- és magángyűjteményekbe tartozó, papírra vagy pergamenre írt, rajzolt vagy nyomtatott könyvek és más – papír- vagy pergamenalapú – egylapos dokumentumok, valamint háromdimenziós tárgyak megelőző védelme, konzerválása és helyreállítása, restaurálása az alább felsorolt fő tevékenységi területeken: – Javaslattétel a gyűjtemények kezelőinek a károsodást megelőző intézkedésekre. – A már károsodott dokumentumok, könyvek és tárgyak állapotának stabilizálása (konzerválása). – A restaurálandó könyvek, dokumentumok és tárgyak állapotának felmérése, a károsodások okainak, jellegének és mértékének megállapítása. – Restaurálási dokumentáció és terv készítése. – A károsodott papír- vagy pergamenalapú egylapos dokumentumnak és háromdimenziós tárgyaknak, valamint a könyvek kötésének és a pergamenre vagy papírra írt könyvtestnek a restaurálása, a kötés nélküli könyvtest szükség szerinti bekötése. – Részvétel a gyűjtemények állapotának felmérésében és állományvédelmi programok megvalósításában. – Közreműködés kiállítások rendezésében, az állományvédelmi szempontok képviseletével és érvényre juttatásával.