Kommunikátor - OKJ leírás

felsőfokú szakképzés, FSZ, OKJ, félfőiskolai képzés

Kommunikátor Milyen feltételekkel tanulhatod? Hol indul tanfolyam?OKJ-szám: 55 213 01Betölthető foglalkozás: Kiállítási és kereskedelmi propaganda-ügyintéző FEOR 3622 Képzési idő: 2 év Csak iskolarendszerben tanulható Szükséges iskolai végzettség: érettségiElágazások** Intézményi kommunikátor* Sajtótechnikus* Sportkommunikátor* Idegennyelvi kommunikátorKiállításokat és rendezvényeket szervez és bonyolít le, valamint részt vesz a szervezeti arculat elemeinek meghatározásában és érvényesítésében.Feladatai:* információs programok tervezése, szervezése és lebonyolítása, a közvélemény befolyásolása, a vállalattal, illetve annak termékeivel, szolgáltatásaival szembeni kedvező kép kialakítása * részvétel a szervezet kommunikációs filozófiájának, arculatának kidolgozásában és megvalósításában * kiadványok, reklámanyagok tervezése, készítése, illetve ezekre vonatkozóan megbízások adása * kiállítások, vásárok és egyéb rendezvények szervezése, a rendezvények forgatókönyvének, hálótervének és háttéranyagainak elkészítése * részvétel a szervezet kommunikációs filozófiájának, arculatának kidolgozásában és megvalósításában * külső és belső pr-feladatok tervezése, végrehajtása, ellenőrzése Jellemző munkakörök:* Hirdetési előadó * Kiállítási bonyolító * Kiállítási rendező * Kiállítási szervező * Kiállítási tervező * Pr/közönségkapcsolati felelős * Propaganda-előadó * Propaganda-szaktanácsadó * Propagandaszervező * Rendezvényszervező és -bonyolító * Sajtófelelős, sajtófőnök * Tájékoztatási, arculati menedzser Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2521 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet végző5116 Kirakatrendező, dekoratőr, árubemutató (pl. manöken)Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:Középfokú oktatás keretében az általános gimnáziumban, szakközépiskolában, technikumban megszerzett képzettség jellemzője, hogy magasabb színvonalú általános ismeretet ad, mint a II. képzettségi szint, azonban több iskolatípusnál szükség van olyan iskolai vagy iskolán kívüli képzésre, amely megfelelő szakismerettel látja el az e képzettségi szintbe tartozókat. Elágazások*A 2006-os OKJ rendelet szerint a képzés adott pontján választhatsz, hogy a felsoroltak közül melyik szakirányban szeretnéd folytatni a tanulmányaidat. Eddig a pontig azonos tárgyakat tanulsz, bármelyik szakirányba is szeretnél továbbmenni.Iskolák, ahol tanulhatod: