KIT Szakmai Nyelvoktatási és Vizsgaközpont

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

Vizsga bemutatása: angol kereskedelmi szaknyelvi (idegenforgalom), egynyelvű (KITEX Kereskedelmi Szaknyelvi Vizsga, 2002.02.25.)angol kereskedelmi szaknyelvi (vendéglátás), egynyelvű (KITEX Kereskedelmi Szaknyelvi Vizsga, 2002.02.25.)angol kereskedelmi szaknyelvi (belkereskedelem), egynyelvű (KITEX Kereskedelmi Szaknyelvi Vizsga, 2002.02.25.)angol kereskedelmi szaknyelvi (külkereskedelem), egynyelvű (KITEX Kereskedelmi Szaknyelvi Vizsga, 2002.02.25.)német kereskedelmi szaknyelvi (idegenforgalom), egynyelvű (KITEX Kereskedelmi Szaknyelvi Vizsga, 2002.02.25.)német kereskedelmi szaknyelvi (vendéglátás), egynyelvű (KITEX Kereskedelmi Szaknyelvi Vizsga, 2002.02.25.)német kereskedelmi szaknyelvi (belkereskedelem), egynyelvű (KITEX Kereskedelmi Szaknyelvi Vizsga, 2002.02.25.)német kereskedelmi szaknyelvi (külkereskedelem), egynyelvű (KITEX Kereskedelmi Szaknyelvi Vizsga, 2002.02.25.) Az államilag elismert KITEX Kereskedelmi Szakmai Nyelvvizsga egynyelvű. Szakirányai: belkereskedelem, külkereskedelem, vendéglátás és idegenforgalomNyelvei:angol és németSzintjei:alap-, közép- és felsőfokTípusai:szóbeli (A), írásbeli (B), és komplex (C). Vizsgarendszer:   A vizsgarendszer magyarországi rendszerű. Szaknyelvi vizsga, mely négy szakiránnyal működik: belkereskedelem, külkereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom. A vizsga egynyelvű (közvetítőkészséget nem mér, tehát fordítási, tolmácsolási feladatot nem tartalmaz). Angol és német nyelvekből lehet vizsgát tenni. A vizsga szintjei: alapfok, középfok és felsőfok. A vizsga lehet szóbeli (A), írásbeli (B) és komplex (C). Az egyes vizsgarészekre külön is lehet jelentkezni. Komplex vizsgára jelentkezés esetében a sikeres részvizsgáról bizonyítványt bocsátunk ki, a másik részvizsga sikertelensége ellenére is. A részvizsgák időtartama: Vizsgaszint Alapfok Középfok  Felsőfok  Írásbeli: Írott szöveg értés és Íráskészség 95 perc 155 perc 190 perc Szóbeli:Beszédértés 40 perc 40 perc 40 perc Beszédkészség kb. 15 perc kb. 20 perc kb. 25 perc A vizsga értékelése: A szóbeli (A) vizsga beszédértés része csoportosan, a beszédkészség vizsgálata vizsgabizottság előtt egyénileg történik. A szóbeli vizsga értékelésének szempontjai: a közlés pontossága, helyessége, követhetősége a közlés megfelelősége, helyzethez illősége a közlés mennyisége, folyamatossága, koherenciája a vizsgázó szakszókincs ismerete kiejtés, intonáció. A sikeres szóbeli vizsga teljesítéséhez 60%-os összteljesítmény elérése szükséges, ami a beszédértés és a beszédkészség vizsgarészek eredményeinek átlaga. Az írásbeli(B) vizsga papíron történik, csoportosan. A részvizsga feladataira összesen megadott időből a sorrendben első „lyukas” feladat vizsgarész időtartama adott, a további 3 feladat sorrendje és időfelhasználása a teljes időtartamon belül szabad. Az íráskészség vizsgarész értékelésének szempontjai: a szöveg pontossága, helyessége a szöveg megfelelősége, helyzethez illősége a szöveg mennyisége, koherenciája a vizsgázó szakszókincs ismerete. A sikeres írásbeli vizsga teljesítéséhez 60%-os összteljesítmény elérése szükséges, ami az írott szöveg értése és az íráskészség vizsgarészek eredményeinek átlaga. A sikeres szóbeli (A) vizsga letételéhez a szóbeli vizsga legalább 60%-os, a sikeresírásbeli (B) vizsga letételéhez az írásbeli vizsga legalább 60%-os eredménye szükséges. A sikeres komplex (C) vizsga letételéhez egy vizsgaidőszakon belül letett sikeres (legalább 60%-os) szóbeli (A) és sikeres (legalább 60%-os) írásbeli (B) vizsga szükséges. Eredményszámítás: Az egyes feladatok értékelése pontozással történik. Az elérhető maximális pontszámok a feladatoknál találhatók. Az elért pontszámok alapján az egyes feladatok maximális pontszámait figyelembe véve a vizsgarészeken elért százalékos eredmények átlagával számol a rendszer, egész számú százalékra kerekítve. Egy-egy pont attól függően, hogy melyik feladatban van, különböző mértékben befolyásolhatja a százalékos eredményt (8 pontból 1 pont többet ér, mint 60 pontból 1 pont).Összefoglaló táblázatok:  Szint Szóbeli vizsga (A típusú)   Beszédértés Beszédkészség Alapfok Feleletválasztós teszt általánosigaz-hamis Feleletválasztós teszt általánosA-B-C-D Feleletválasztós teszt általánosKépes Irányított beszélgetés általános Szituációspárbeszéd szakirányú Leírószövegalkotás szakirányú   20 pont 30 pont Középfok Feleletválasztós teszt általánosigaz-hamis Feleletválasztós teszt általánosA-B-C-D Kérdésekreválaszadásáltalános Irányítottbeszélgetés általános Szituációspárbeszéd szakirányú Leírószövegalkotás szakirányú   20 pont 30 pont Felsőfok Feleletválasztós teszt általánosA-B-C-D Jegyzetelés általános Kérdésekreválaszadásáltalános Irányítottbeszélgetés általános Szituációspárbeszéd szakirányú Leírószövegalkotás szakirányú   20 pont 30 pont    Szint Írásbeli vizsga (B típusú)   Írott szövegértés Íráskészség Alapfok Feleletválasztós tesztszakirányúA-B-C-D „Lukas szöveg” típusú teszt általános Rövid üzleti levélszakirányú Leíró szövegalkotásszakirányú   8 pont 20 pont 12 pont 12 pont Középfok Feleletválasztós tesztszakirányúigaz-hamis „Lukas szöveg” típusú teszt általános Üzleti levélszakirányú Leíró szövegalkotásszakirányú   8 pont 60 pont  12 pont 12 pont Felsőfok Idegen nyelvű szöveg tömörítéseszakirányú „Lukas szöveg” típusú teszt szakirányú Üzleti levélszakirányú Leíró szövegalkotásszakirányú   11 pont 60 pont 12 pont 12 pont   Akkreditált vizsgaközpont neve: KIT Szakmai Nyelvoktatási és Vizsgaközpont(akkreditált nyelvvizsga központ, az akkreditáció dátuma: 2002.02.25.) Cím: 1077 Budapest, Rózsa utca 4-6.Telefon: (1) 322-5679 Fax: (1) 321-0932 Web cím: http://www.kit.hu »E-mail: kitex@kit.hu » Forrás:KIT Szakmai Nyelvoktatási és VizsgaközpontSzerkesztette:Turai Tímea