Kezdődik a felvételi eljárás a középfokú intézményekben

felvételi, gimnázium, szakközépiskola

A középiskolában továbbtanulni szándékozó diákoknak, illetve szüleiknek tehát tájékozódniuk kell, hogy az általuk választott középiskolák kérik-e a központi írásbeli vizsgák eredményét. Ha a választott középiskolák bármelyikébe szükséges a központi írásbeli, akkor a diákoknak jelentkezniük kell azokra.A jelentkezési határidő ezekre az írásbelikre december 7. Jelentkezni és egyben vizsgázni bármelyik (pl. a lakóhelyhez legközelebbi) vizsgaszervező középiskolában lehet, függetlenül attól, hogy később a diák melyik középiskolában kíván továbbtanulni.A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények listája már megtalálható itt.A jelentkezési lap beszerezhető valamennyi általános és középfokú intézményben, vagy letölthető a már hivatkozott honlapról a vizsgára vonatkozó leglényegesebb tudnivalókat tartalmazó tájékoztató anyaggal együtt.Néhány szó a vizsgákról   A vizsgázóknak anyanyelvből és matematikából 45-45 percben egy-egy, mindenki számára egységes, központilag készített feladatlapot kell megoldaniuk. A vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem a tanultak alkalmazását kérik számon.Az előző tanévek felvételi feladatlapjai a megoldásokkal együtt megtekinthetők a itt.Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2008. február 8-ig a vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lap átadásával közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. A tanuló ezen írásbeli vizsga eredményének ismeretében jelentkezhet majd továbbtanulásra.A tényleges felvételi jelentkezés a jelentkezési lapnak a választott középiskolába vagy szakiskolákba, valamint a felvételi adatlapnak a felvételi központba való benyújtásával történik 2008. február 15-ei határidővel - áll a közleményben. A központi írásbeli vizsgákat országosan egységesen az alábbi időpontokban tartják: - a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokban 2008. január 25-én 14 órától,- a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáit a középiskolákban és a szakiskolákban 2008. január 26-án 10 órától,- a pótló felvételi vizsgát 2008. január 31-én 14 órától. Pótló felvételi vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző alkalommal nekik fel nem róható ok (pl. orvos által igazolt betegség) miatt nem tudtak részt venni az írásbelin.Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet írásbeli vizsgát.   Forrás: www.edupress.hu