Jó szakképzés nincs gyakorlat nélkül

OKJ, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A jövő munkaerőpiaca számára kívánunk szakembereket biztosítani, ezért nagyon fontos, hogy gyakorlatorientált képzést folytassunk – mondja Tóth Katalin, a Belvárosi I. István Középiskola igazgatója. -   Az iskolai tanműhelyekben, laboratóriumokban, szaktantermekben korszerű beredezések, eszközök segítségével sajátítják el választott szakmájuk fogásait a tanulók.  Természetesen nagyon költségigényes a megfelelő háttér megteremtése, a gépek, eszközök beszerzése. A szűkös anyagi erőforrások miatt egy-egy iskola nem képes a korszerű eszközpark megtermésére. Ebben hozott jelentős változást a TISZK rendszer – amely megalalkulásának egyik oka az volt, hogy a szakképzési fejlesztési támogatás eljusson a képzőhelyekre és a vállalkozói háttér támogatásával a munkaerőpiac számára jól képzett szakembereket biztosítson az iskola- ez a támogatási forma az 1500 főnél nagyobb oktatási intézmények számára elérhető -. Az intézményeink összefogása a képzés színvonalára is jó hatással van,  a nagy létszámból adódóan jól alkalmazható a Benchmarking rendszer  ami biztosítja a korrekt  teljesítmény mérést, mások tapasztalatainak hasznosítását, az eredmények értékelését a szolgáltatások minőségének folyamatos ellenőrzését és fejlesztését.-          Jelentős forrás a szakképzési hozzájárulásból befolyó összeg, ennek köszönhetően tudjuk beszerezni mindazt, ami lehetővé teszi, hogy a szakmájukról ne csak az elméletet tanulják meg  diákjaink , hanem a gyakorlatot is elsajátíthassák, és megállják a helyüket az életben. A Belvárosi TISZK-ben a négy iskola közös irányítás alá került, közösen tudunk gondolkodni arról, hogy melyek azok a területek, amelyeket előnyben kell részesíteni a fejlesztés során. Jelenleg 2500 fős a tanulói létszámunk és 160 főállású tanár végzi az oktató nevelő munkát.  Közvetlen kapcsolatot alakítottunk ki az együttműködő partnerekkel kis-és közepes vállalkozásokkal, cégekkel, bankokkal, kórházakkal, egészségügyi intézményekkel. Nagyon szoros az együttműködés a TISZK és az egyes intézmények vezetői között annak érdekében, hogy képzési kínálatunk valóban megfeleljen a szülők a tanulók  a munkaerő piac elvárásainak. Az igazi szakképzés nem épülhet csak elméletre, nagyon fontos a gyakorlat, ehhez pedig meg kell teremteni a megfelelő feltételeket. -          Mi a tapasztalat, mennyire ismerik az Önök által oktatott szakmákat a beiratkozás előtt álló diákok és a szülők? -          Mind a négy intézményünk régóta működik Székesfehérváron, jó a hírnevünk, a városban és a környékén élők számára nem kell bemutatni egyiket sem. Igaz , hogy jelenleg demográfiai hullámvölgyben vagyunk, de ennek ellenére nincs beiskolázási gondunk és ez annak köszönhető , hogy színvonalasak a képzéseink és a tudás átadása mellett nagy hangsúlyt fektetünk partneri elégedettségre. -          Honnan értesülhetnek a diákok, szülők a Belvárosi TISZK képzéseiről ? -          Nyílt  napokat szervezünk, és meghívjuk a  7. és 8. osztályos tanulókat iskolalátogatásra, az érdeklődő tanulók  nyílt órákon vehetnek részt, amelynek során ízelítőt kapnak az adott iskola mindennapjaiból. A honlapunk is jó tájékozódási lehetőséget ad. Azonban a   legerősebb vonzerő az iskoláink jó híre. Gyakran tapasztaljuk, hogy egy fiatal azért jelentkezik valamelyik oktatási intézményünkbe, mert a rokonai közül valaki oda járt, és nagyon jó véleménnyel volt az ottani képzéséről. Székesfehérváron mát több éves hagyománya van a pályaválasztási expónak, amelyen minden helyi iskola bemutathatja képzési kínálatát.  Ezen a területen még szükség lenne fejlesztésre. Az egyes szakmák bemutatása, és az elhelyezkedési lehetőségek ismertetése nagyon fontos lenne. Erre mi is hangsúlyt fektetünk, mert úgy tapasztaljuk, hogy  a szülők gyakran nem tudatosan választanak iskolát. A szülőkben tudatosítani kell, hogy a pályaválasztás nagy felelősség, például  nem lehet szakmaválasztási   szempont, hogy egy iskola közel van-e a lakóhelyhez, vagy  divatos –e az adott szakma, netán „sokat lehet vele keresni” Körültekintően meg kell vizsgálni, hogy a középiskolát választó fiatal,  képessége, adottsága , érdeklődési köre megfelel-e a választott szakiránynak és ennek tudatában kell iskolát választani, s így jóval  kevesebb lenne a pályaelhagyó . Egy rossz választás következményeként csalódott lesz a diák, mert másra számít, a tanár is csalódott lesz, mert nem lesz  képes motiválttá tenni a diákját , a szülő is csalódott lesz, hiszen felesleges anyagi áldozatokat hoz, és a gyermeke ennek ellenére sem boldogul az életben és természetesen az állam is vesztes  mert az oktatásra fordított súlyos milliárdos befektetések nem térülnek meg. Ezért fontos az alapos, reális  tájékoztatás, a szakmák bemutatása, a munkaerő piaci helyzetkép ismerete.  Véleményem szerint be kellene vezetni a 7 -8. osztályba és a gimnáziumba járó fiataloknál, a pályaorientációt. Fontos, hogy  képet kaphassanak az egyes  szakmákról , ismerjék azt , hogy  a szakterület milyen elvárásokat támaszt , és ehhez, hogy illeszthető a pályaválasztó adottsága, érdeklődési köre. -          Úgy tudom, felnőttképzést is indítottak... -          Igen, intézményeinkben megvan erre a lehetőség, hisz jól képzett, tapasztalt szakemberink oktatják a hallgatókat és az infrastrukturális feltételek is kiválóak. Meggyőződésem, hogy a tanulást nem lehet befejezni az iskolarendszerű tanulással. Változnak  a piaci igények, ennek megfelelően változnak a szakmák, ezért a felnőttképzésnek egyre fontosabb szerepe lesz.  Tudni kell, hogy úgynevezett modul rendszerű képzést folytatnak az iskolák, egy-egy szakmához több elágazás tartozik, ezek az elágazások viszont tartalmaznak közös modulokat is.  Például az Üzleti szakügyintéző képzéseinket az érettségivel   rendelkező,fiatalok  választhatják, akik  a vállalati szférában, bankoknál, kis-és közepes vállalatoknál helyezkedhetnek el. Ennek a szakképesítésnek hat leágazása van: Banki szakügyintéző, Értékpapír-piaci szakügyintéző, Gazdálkodási menedzserasszisztens, Pénzügyi szakügyintéző, Projektmenedzser-asszisztens, Számviteli szakügyintéző. Tehát aki valamelyik elágazásban szakképesítést szerzett, akkor az  újabb szakma elsajátítása rövidebb idő alatt megszerezhető, és így  nagyobb eséllyel lesz sikeres a munkaerőpiacon.