Iskolakezdés-elvárt képességek

pedagógia

Az esetek többségében az iskolai foglalkozásokra való alkalmatlanság nem az értelmi képességek hiányát jelenti, hanem azt, hogy a szigorú szabályokhoz való alkalmazkodásnak még nem jött el az ideje. Természetesen az általános alkalmazkodási követelmények mellett az iskolába kerülő gyermekektől bizonyos értelmi képességet is elvárnak. Bármily szigorúnak is tűnnek az aggódó szülő szemében e követelmények, az ép értelmű gyerekek általában könnyedén teljesítik ezeket, sőt, a vizsgálatok azt mutatják, hogy a gyerekek értelmi fejlettségüket tekintve előbb válnak iskolaéretté, mint viselkedésükben. Többségük aránylag kevés zökkenővel beszokik az iskolába, ugyanis az iskolához szükséges képességeket nem kell külön tanítani - azok a fejlődés során maguktól megjelennek. Mindezek ellenére ebben az életkorban még nagyok az egyéni eltérések. Nem ritka az olyan gyerek, akinek számára a betűk felismerése már nem kihívás, mások inkább a számok világa iránt érdeklődnek, de az sem jelent semmiféle lemaradást, ha a betűkkel, számokkal még nem barátkozott meg.Néhány általános szempont alapján magunk is viszonylag megbízható képet kaphatunk gyermekünk iskolaérettségéről: Fizikai alkalmasság a gyermek már elért bizonyos testi fejlettséget (kb. 1l0 cm-es testmagasság, 18 kg-os testsúly), túl van az első ún. alakváltozáson (eltűnt a kisgyermekekre jellemző pocak, a teste megnyúlt, karcsúbb lett), megkezdődött a fogváltás, az első tejfogak kihullanak, s megjelennek a maradandó fogak, általános jó erőnlét, ami a manapság meglehetősen nehéz iskolatáskák cipeléséhez és a huzamosabb egy helyben ülés miatt fontos, egyértelműen felismerhető a gyermek jobb-, illetve balkezessége. Pszichés alkalmasság a gyermek már várja az iskolát, ami bizonyos fokig a játékaiban is megjelenik, a rábízott feladatokat elvégezi, tevékenységeit nem hagyja félbe, képes kapcsolatot teremteni és fenntartani a kortársaival, nehézségek nélkül tud a csoportjába beilleszkedni, képes felnőttekkel való kapcsolat kialakítására, fenntartására. Szükséges képességek képes tartósan (10-15 percig) lekötni magát rajzolással, színezéssel, feladatlap kitöltésével, könnyedén megtanul rövidebb versikéket, mondókákat, képes magát egyszerűbb összetett mondatokban kifejezni nincs beszédhibája, némi gyakorlatot szerzett már finom motorikus mozgásokban, rajzol, színez, fest, gyurmázik (természetesen nem művészi szintű alkotások létrehozása cél, hanem a viszonylagos jártasság), legyen bizonyos szintű mennyiségfogalma (jól használja a kisebb-nagyobb több-kevesebb fogalmát, igazodjon el az 1-10-ig terjedő számok között).  Forrás:www.vital.hu