Ingyenes tehetségfejlesztő képzés -pályázz!

gimnázium

A képzést a Magyar Állam finanszírozza. Időtartama: három év. Az alapítvány fő törekvése a valamilyen területen kiváló eredményt felmutató hallgatók számára havi rendszerességgel, önképző-tehetségfejlesztő program nyújtása a következő területen és módszerekkel:-tudományos és művészeti teljesítmények érzékletes, párbeszédre épülő bemutatásával és feldolgozásával, az általános műveltség és az erkölcsi értékek fejlesztése,-egyéni és közösségi alkotást segítő képességek kialakítása,-személyiségfejlesztés, az önképző és a társas együttműködést szolgáló stratégiák kiépítése,-találkozások az egyes tudományok, művészeti ágak legismertebb képviselőivel, -tantúrák belföldön és külföldön, -közösségépítő, szakmai orientációs és művészeti programok, -közös alkotó munka. A Bolyai Műhely Alapítvány a Magyar Tehetségsegítő Tanács alapító tagja, a Dr. Csermely Péter vezette Kutató Diákok Szövetségével munkakapcsolatban áll és hallgatóinak életpályáját nyomon követi, segíti.A Bolyai kilencedik éve működő, önigazgató szervezet, amely éppen önkéntes jellege miatt kiváló közösségeket alakít ki. Minthogy teljesen térítésmentes, a képzésben az egyetlen szelekciós tényező az érdeklődés. Három évfolyamon folyik a munka Budapesten. A foglalkozásokat minden csoportnak havi egy teljes szombati napon tartjuk az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Magyar Nemzeti Galériában, illetve saját központunkban. Tájékoztató honlapunkon kívül hallgatóink saját belső intranetes rendszerünkön és levelező rendszerünkön keresztül tarthatják egymással a kapcsolatot, és követhetik az Önképző Műhelyben folyó munkát mindhárom évfolyamon. A Bolyai szervezetéről több információt a http://www.bolyaimuhely.hu honlap kínál. Szívesen állunk mailen és telefonon is rendelkezésükre.Mail: bom@bom.huTel: 266-8378, 06-30-9895979Felvételi követelmény:eredményes érettségi vizsga (11.-es,12.-es gimnazisták esetében ettől eltekintünk)részletes életrajz (mely kitér a tanulmányi versenyeredményekre is, ha vannak)motivációs levél (amelyben a jelentkező beszámol arról, hogy miért döntött úgy, hogy jelentkezik, mit vár a Bolyai Műhelytől). E-mailen kérjük a bom@bom.hu címre.Jelentkezési határidő: június 25.Szóbeli felvételi, időpont: 1. Közvetlenül a szóbeli érettségi vizsgák után 2009. június 29-én és 30-án.2. Pótfelvételi lehetőség: augusztus 27-28. A kötelező Gólyatábor időpontja: 2009. szeptember 17–20. (Zánka)A Gólyatábor a felvetteknek térítésmentes, minden költséget az alapítvány fedez.Minden jelentkezőt elektronikusan értesítünk, ez alól csak kérésre teszünk kivételt.Benyhe IstvánBolyai Műhely Alapítványszakmai igazgató