Informatikai műszerész

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

Az informatikai műszerész feladata az ipari, technológiai és ügyviteli területen keletkező adatok gyűjtésére, tárolására, feldolgozására és továbbítására szolgáló készülékek működtetése, karbantartása és szervizelése.   – Ismeri az elektrotechnika alapfolyamatait terminológiáját, megjelenését és alkalmazásait.   – Ismeri az információ megszerzésére, továbbítására és feldolgozására vonatkozó ismereteket.   – Ismeri a digitális rendszerek alapjait, annak felhasználási lehetőségeit és integrálását az informatikában.   – Óvja és becsülje az informatikai berendezéseket és az információhordozókat.   – Működteti a legfontosabb informatikai eszközöket.   – Kiválasztja a legfontosabb szoftvertípusok ismerete alapján a feladathoz optimálisan használható szoftvert.   – Tanácsot ad egy konkrét sw üzemeltetésénél előforduló problémák megoldásához.   – Nyomon követi az informatikai eszközök és információhordozók fejlődését.   – Tudja összekapcsolni és a gyakorlatban alkalmazni a sw és a hw összefüggéseit.   – Működteti és esetenként felügyeli az informatikai apparátust (hw-sw).   – Az adott problémákat képes legyen lefordítani gépi és sw nyelvre.   – Behatárolja az informatikai eszközök működésének hibáit, és képes ezen hibák szakszerű megfogalmazására.   – Kész az alkalmazói sw kiválasztására installálására, és használatának egyszerűbb betanítására.   – Karbantartja az információhordozó eszközöket, ismeri az adatvédelem szabályait.   – Megtervezi a számítógépek időszakos karbantartását, kommunikál a karbantartó cég képviselőivel.