Infinitivkonstruktionen

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

  1. dass -- zu+InfA "dass" kötőszó helyett akkor használhatjuk ezt a szerkezetet, haa, a tagmondatok alanyai megegyeznek.     z.B. Ich verspreche, dass ich spare. - Ich verspreche zu sparen.b, az első tagmondatban utaltunk a második tagmondat alanyára tárgy vagy részes esettel.z.B. Wir befehlen dir, dass du gehst. - Wir befehlen dir zu gehen.       Ich bitte dich, dass du mir hilfst. - Ich bitte dich, mir zu helfen.Igék/kifejezések, melyek után használhatjuk ezt a szerkezetet:anfangen, aufhören, beabsichtigen (statt wollen), befehlen, beginnen, behaupten, sich bemühen, bitten, brauchen, empfehlen, sich fürchten, sich freuen, glauben, hoffen, scheinen, verbieten, vergessen, versprechen, versuchen, wagen, warnen, zwingenZeit/Lust/Geld habenes ist + melléknévz.B. Ein Student darf nicht vergessen, dass er zur Prüfung erscheint. -- Ein Student darf nicht vergessen, zur Prüfung zu erscheinen.       Ich habe keine Zeit, dass ich ins Kino gehe. -- Ich habe keine Zeit, ins Kino zu gehen.       Es ist nicht leicht, dass man die Kinder richtig erzieht. -- Es ist nicht leicht, die Kinder richtig zu erziehen. 2. damit -- um zu+InfJelentése: azért, hogyA "damit"-os mondatot csak és kizárólag akkor alakíthatjuk át "um zu+Inf."- es szerkezetté, ha a két tagmondat alanya egyezik.z.B. Ich gehe ins Geschäft, damit ich fürs Wochenende einkaufe. -- Ich gehe ins Geschäft, um fürs Wochenende einzukaufen.Aber: Mutti kauft auf dem Markt ein, damit wir immer frisches Obst haben. 3. ohne dass -- ohne zu+InfJelentése: anélkül, hogyA "ohne dass"-os mondatot csak és kizárólag akkor alakíthatjuk át ohne zu+Inf. -es szerkezetté, ha a két tagmondat alanya megegyezik.Sem az ohne dass-os, sem pedig az ohne zu+Inf.-es mondatban nem szerepelhet tagadás.z.B. Er geht aus dem Zimmer, ohne dass er sich verabschiedet hat. -- Er geht aus dem Zimmer, ohne sich verabschiedet zu haben.ABER: Das Mädchen fiel in Ohnmacht, ohne dass wir es bemerkt hätten. 4. anstatt dass -- anstatt zu+InfJelentése: ahelyett, hogyA "anstatt dass"-os mondatot csak és kizárólag akkor alakíthatjuk át anstatt zu+Inf. -es szerkezetté, ha a két tagmondat alanya megegyezik.Sem az anstatt dass-os, sem pedig az anstatt zu+Inf.-es mondatban nem szerepelhet tagadás.z.B. Katrin geht in den Park, ansatt dass sie die Hausaufgabe macht. -- Katrin geht in den Park, anstatt die Hausaufgabe zu machen.ABER: Die Mutter kocht jeden Tag zu Hause, anstatt dass die Kinder in der Mensa essen. 5. haben zu+InfJelentése: kell, ritkábban lehetA "haben zu+Inf"-es alakot a "müssen" ritkábban a "können" módbeli segédigék helyett használjuk.A szerkezet aktív jelllegű, ezért a mondatban szerepelnie kell egy cselekvő alanynak.z.B. Wir müssen noch fürs Wochenende einkaufen. -- Wir haben noch fürs Wochenende einzukaufen. 6. sein zu+InfJelentése: kell, lehetA "sein zu+Inf"-es alakot a "müssen", "können" ritkábban a "sollen" és "dürfen" módbeli segédigék helyett használjuk.A szerkezet passzív jellegű, tehát igen hasznos azok számára, akik nem tudják a múlt idős alakokat a fejükbe verni (szerk. megjegyzése).z.B. Die Sache muss noch erledigt werden. --  Die Sache ist noch zu erledigen.Diese Pilze können nicht gegessen werden. -- Diese Pilze sind nicht zu essen.   Készítette: Turai Tímea