Idegenforgalmi szakmenedzser képzés indul

felsőfokú szakképzés, FSZ, félfőiskolai képzés

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szak a Budapesti Gazdasági Főiskola Idegenforgalmi Intézete által akkreditált érettségi utáni nappali tagozatos OKJ-s képzés a Közgazdasági Politechnikumban.Az adott képzésen való részvétel ingyenes, csak a plusz szolgáltatásokért kell alapítványi hozzájárulást fizetni, melynek 30%-a leírható az adóból. A képzés időtartama: 4 félév.Kollégiumot is tudnk biztosítani. Jelentkezési határidő: 2006. augusztus 20. Jelentkezőkkel való elbeszélgetés időpontja: 2006. augusztus 20-30. között. Bővebb információ, jelentkezés az iskola címén-1096 Budapest Vendel u. 3. telefonszámán, 215-4900 vagy titkar@poli.hu e-mail címén. A jelentkezőkkel való elbeszélgetés pontos időpontjáról a jelentkezési lap beadása után írásban küldünk értesítést. A Jelentkezőkkel való elbeszélgetés az alábbi részekből áll: - egy a mindennapi tájékozottságot mérő elbeszélgetés az idegenforgalom területéről (ez méri alkalmasságodat az adott szakra.)- valamint Angol vagy német 60 perces írásbeli nyelvi teszt /erre azért van szükség hogy az adott szakon nálunk tanulókat a szintüknek megfelelő nyelvi kis csoportba be tudjuk osztani/ Amennyiben nem szeretnél elhelyezkedni a kétéves képzésünk után, mert célod egy diploma megszerzése is, akkor továbbtanulhatsz a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán Turizmus-vendéglátás szak, idegenforgalom és szálloda szakirányon. Államilag finanszírozott vagy (ha a felvételi pontszámod ide nem elegendő, akkor) költségtérítéses – mindkét esetben – rövidített képzésen, mivel a főiskola a nálunk megtanult modulok egy részét beszámítja a tanulmányokba. A felvételi pontszámot, - a) a képzés 4 féléve során szerzett, az összes tantárgy érdemjegyeiből számított kredittel súlyozott tanulmányi átlagod 24-szerese adja, melyhez még 14 pont hozzáadódik - / 7 pont a képzés elvégzéséért, + 7 pont a nyelvvizsgáért, melyet a képzés végére megszerzel./ -vagy b) az érettségin szerzett pontszámod plusz 14 pont. A felsőfokú képzettséggel rendelkező idegenforgalmi szakmenedzser kis és közepes idegenforgalmi vállalkozásoknál vezetői, nagyvállalkozásoknál középvezetői és a felsővezető mellett idegenforgalmi szakreferensi, a közigazgatási intézményekben pedig előadói tevékenységet folytat.Az idegenforgalmi egységben - utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozásokban, utazási irodákban, idegenforgalmi szálláshelyeken, idegenforgalmi hivatalokban, szabadidőközpontokban, ügynökségekben és egyéb idegenforgalmi szolgáltató vállalkozásokban (pl. teniszklub, Kongresszusi Központ, stb.), valamint a turizmus koordinálásával is foglalkozó egyéb szervezetekben (pl. helyi és megyei önkormányzatok, kamarák, helyi és regionális információs hálózat) végez önálló, felelős, szakmai, szervező, gazdálkodó és lebonyolító tevékenységet. A képzés modulos felépítésű, ami azt jelenti, hogy a tantárgyak helyett modulok szerepelnek, amelyek esetenként több tárgyat is összefognak. (pl. az emberismereti modulban szerepel a pszichológia, a kommunikáció, az etika) Az első év az alapozás időszaka, amikor a hallgatók általános gyakorlati közgazdasági és idegenforgalmi alapismeretekre tehetnek szert.Az alapozó képzés moduljai:- Gazdasági és módszertani ismeretek- Ember és környezete- A vállalkozások gazdasági környezete- Idegenforgalmi alapismertek- Utazás-és rendezvényszervezés- Természeti, környezeti és ökológiai ismeretek- Szociokulturális ismertek A szakismereti képzés időszaka a második tanév. Intézményünkben szabadidő-programszervező szakirányt indítunk. A szabadidő szakirány moduljai:- A szabadidős tevékenységek és intézmények elmélete és gyakorlata- A szabadidős kisvállalkozások vezetése Mivel a szakmai záróvizsga megszerzésének feltétele - a tantárgyi követelmények teljesítésén kívül - a második tanév végére a szakmai anyaggal bővített "C" típusú, középfokú nyelvvizsga, ezért heti 8 óra nyelvtanulást biztosítunk diákjaink számára különböző szintű kis csoportokban, anyanyelvi tanár is közreműködik a nyelvoktatásban.