Hűtőgépkezelő

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

– A hűtőgép és hozzá tartozó segédberendezéseinek teljes körű ismerete és önálló üzemeltetésére való alkalmasság. – A hűtőrendszertől elvárt technikai paramétereket szabályozó rendszert és egymáshoz való kapcsolataikat ismeri és képes azokat folyamatosan mérni, regisztrálni, adott esetben szükség szerint megváltoztatni azokat a technológiai igények szerint. – Felismeri a hűtőrendszeren előforduló meghibásodásokat és intézkedik azok elhárításáról. – Munkája során a hűtőrendszerre vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzrendészeti előírásokat ismeri, azokat betartja és betartatja.