Hulladékgazdálkodó – a jövő fontos embere

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

Ha azt mondjuk, gazdálkodó, akkor már látszik, hogy komoly tevékenységet jelöl a fogalom. A hulladék pedig életünk mindennapi, és igen fontos része, amelyik leginkább környezetünk védelmével, életünk szebbé, emberibbé tételével mutat igen szoros rokonságot. A hulladékgazdálkodó feladata tehát sokrétű, és alapjában véve értékmegőrző munka, amelynek szakszerű végzéséhez rengeteg ismeret, és felelősségteljes hozzáállás szükséges. Egy munka mindannyiunkért Általában elmondható, hogy jövőképünk alakulásában nagyon komoly szerepe van annak, hogyan oldjuk meg a környezetvédelem feladatait, amelybe ugyanúgy beletartoznak az esztétikai tényezők, mint akár a veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos problémák. Aki erre a pályára érez elhivatottságot, az kedveli a tiszta, élhető környezetet, és már tanulmányai megkezdése előtt is megrovóan néz, esetleg figyelmeztetően rácsap családtagja, ismerőse kezére, ha az esetleg elhajít az utcán egy koszos zsebkendőt. - Nálam is valahogy így kezdődött – mondja mosolyogva Kálmán Zsófia, aki az idén fejez be egy hulladékgazdálkodói felnőttképző tanfolyamot. Kedvenc tárgyam mindig is a földrajz volt, és azon belül a környezetvédelem. Ha az ember otthon nyugodtan szeretne élni és megkövetelheti, hogy ne fújják a füstöt az orra alá, vagy hogy mindenki törődjön a maga lomjaival, hogy ezzel ne sértse a vele együtt lakók életterét, akkor  miért ne kívánhatnánk meg, hogy a tágabb lakókörnyezetünket is emberivé, lakhatóvá tegyük. Azt hiszem, ez mindnyájunknak közös érdeke.   Hiánypótló képzés Az új Országos Képzési Jegyzékben hiánypótló szakként jelent meg a hulladékgazdálkodó szakirány, amely hazánkban csak a legutóbbi esztendőkben jelent meg. A képzés időtartama a legtöbb helyen négy félévet foglal magában, és érettségi után kezdhető meg, de ezen a tanfolyamon szép számmal található főiskolai, vagy egyetemi végzettséggel rendelkező diák vagy felnőtt is. Egyes vidéki egyetemeken lehetőség van arra is, hogy bizonyos hallgatók a környezetvédelmi technikusi és a hulladékkezelő technikusi papír megszerzése után környezetgazdálkodási agrármérnöki szakon folytathatják tanulmányaikat. Az alapvető biológiai és földrajzi ismereteken túl számos speciális tantárgyat is fel kell vennie az érdeklődőknek, ilyen például a hulladékkezelés mikrobiológiája és kémiája, a méréstechnika, a technológiai alapismeretek, a természet- és tájvédelem, a levegő-, zaj- és rezgésvédelem, valamint a vállalkozói ismeretek is, ami nélkül ma már nehezen képzelhető el a hatékony munkavégzés. Azt, hogy mindenkinek, aki erre a pályára készül, szívügye a környezet szebbé tétele, alapkövetelményként már meg sem kell említeni, ennek hiányában fölösleges belefogni a tanulmányaiba. - Szerencsére ma már számos segítséget kaphatunk az Európai Unió gazdaságilag fejlettebb területeiről is, külföldi szakemberek tartanak előadásokat minden témában, hazánkban különösen népszerű az úgynevezett norvég modell. Szerintem nálunk is komoly lehetőség van arra, hogy a környezetvédelem terén felzárkózzunk a nyugati országokhoz. Természetesen komoly szemléletváltozásokra van szükségünk. A gyakorlati képzés magas színvonalú, de még nem éri el a fejlettebb nyugat európai társadalmakban már évtizedek óta jelenlevő szintet. Mindenesetre hosszú távon lehetőségünk van a tapasztatcserékre és a technikai eszközök folyamatos fejlesztéseire. Úgy gondolom, rövid időn belül országos méretekben is meg lesz az eredménye a környezettudatos gondolkodásnak, amely kicsiben, a maga környezetén belül valójában minden ember feladata lehetne. Persze a mi szakmai szerepünk rendkívül fontos, és egyre fontosabbá lesz a jövőben – véli Kálmán Zsófia. Szerteágazó feladatok A már végzett hulladékgazdálkodók munkája rendkívül szerteágazó, hiszen a szakma két fő területén  – a kommunális illetve mezőgazdasági hulladékhasznosító ágazatokon belül – még számos területen kell helytállnia. Nagyon fontosak például az emberi tényezők, a kapcsolatartás különféle környezetvédelmi hatóságokkal, civil szervezetekkel. Bizonyos problémás ügyekben neki kell eljárnia, helyszíni szemléken részt vennie. Jártasságot kell szereznie a pályázatok beadásában, jegyzőkönyvek készítésében, adott esetben övé az a nem túl hálás feladat is, hogy bírságokat szabjon ki,  ha arra van szükség. Az utóbbi tevékenység magában foglalja azt is, hogy tisztában legyen a környezetvédelemre vonatkozó jogszabályokkal, és azok változásaival. Mindezeken túl elsősorban a technológiai feladatok terén végzi a legfontosabb munkálatait, amelyekbe beletartoznak a meteorológiai, geodéziai, vízrajzi vizsgálatok, értékelések, a környezeti adatok nyilvántartásai, valamint a szennyezett területek ellenőrzése. Minden téren nagyfokú önállóság, határozottság helyzetfelismerési és szervezőképességek szükséges ezen a pályán, hiszen adott esetben a pontosság mellett a gyors döntés lehet a legfontosabb tényező, amely katasztrófák idején akár emberi életeket is menthet. Nem véletlen tehát, hogy a hulladékgazdálkodási képzés második esztendejében kiemelt fontosságot kapnak az általános képességfejlesztő tantárgyak is, amelyek keretében a kommunikációt, számítástechnikát és informatikát, valamint  menedzsment ismereteket is oktatnak. Átlagos fizetés   Ez a pálya hazánkban tehát, még viszonylag új, de a remények szerint a jövőben egyre elterjedtebb lesz. A hulladékgazdálkodás témakörét az Európai Unió is kiemelten kezeli, s amennyiben jól kidolgozott szakmai tervek, projektek kerülnek átadásra, akkor az Unió hajlandó őket támogatni. Ebből a szempontból megállapítható, hogy anyagilag hosszú távon nem tartozik a legrosszabb szakmák közé a környezetvédelemmel való foglalkozás, habár jelenleg egy OKJ tanfolyamot végzett hulladékgazdálkodó fizetése még az átlagbér körül, vagy valamivel afölött van, amihez azért hozzájönnek a prémiumok és az egyéb díjazások. A pályakezdőknél persze nagy mértékben attól is függ a javadalmazás, hogy a pálya számtalan területén belül milyen jellegű céghez sikerül elhelyezkednie. Szerencsés esetben a fizetési feltételek megfelelőek lehetnek, melyek a szakma fejlődésével, és az Uniós  támogatások lehetőségeit is figyelembe véve, a jövőben talán szép reményekre jogosít. PV