Hogyan érettségizhet felnőttként!

érettségi, gimnázium

Tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázók A jelentkezés helyszíneA tanulói jogviszonnyal már nem rendelkező vizsgázók az Oktatási Hivatal területileg illetékesregionális igazgatóságánál, valamint személyesen egy vizsgát szervező középiskolában jelentkezhetnek.(A középiskolák nem kötelesek fogadni a tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók jelentkezését.) A vizsgajelentkezés módjaÉrettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakbanjanuár közepétől, az október-novemberi vizsgaidőszakban augusztus közepétől személyesen vagy postaiúton jelentkezhetnek az Oktatási Hivatal területileg illetékes regionális igazgatóságánál, valamint személyesen egy vizsgát szervező középiskolában. Vizsgajelentkezés postai útonHa a tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázó az Oktatási Hivatalnál nyújtja be a jelentkezését, apostai út esetében a jelentkezési lap a www.oh.gov.hu honlapon található meg. Ezt kell a jelentkezési lapmögött található kitöltési útmutató alapján kitölteni, kinyomtatni, és a szükséges mellékletekkel együttpostán megküldeni az Oktatási Hivatal területileg illetékes regionális igazgatóságának. (A mellékleteklistája a kitöltési útmutatóban szerepel.) Vizsgajelentkezés személyesenHa a tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázó személyesen jelentkezik az érettségi vizsgára, azOktatási Hivatal területileg illetékes regionális igazgatóságán kap jelentkezési lapot. Az OktatásiHivatal területileg illetékes regionális igazgatóságainak elérhetősége megtalálható a www.oh.gov.huhonlapon. VizsgaszervezésHa a tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázó az Oktatási Hivatalnál jelentkezik érettségivizsgára, az érettségi vizsgáját az Oktatási Hivatal szervezi meg. Az érettségi vizsga helyszínéről éspontos időpontjáról is az Oktatási Hivatal értesíti a vizsgázókat. Ha a tanulói jogviszonnyal nemrendelkező vizsgázó egy középiskolában nyújtja be az emelt szintő érettségi vizsgára történőjelentkezését, az érettségi vizsgáit ebben az esetben is az Oktatási Hivatal szervezi meg. Középszintővizsgára történő jelentkezés esetén a jelentkezést befogadó középiskola szervezi meg a vizsgázó érettségivizsgáit. Választható vizsgatárgyakAz érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdésealapján az érettségi bizonyítvány megszerzését követıen bármelyik vizsgatárgyból bármelyik szintenbármelyik vizsgaidőszakban lehet érettségi vizsgát tenni, függetlenül attól, hogy az adott vizsgatárgybólmilyen szintű és milyen eredménnyel rendelkezik a vizsgázó. (Akár olyan vizsgatárgyból is tehet érettségivizsgát az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező vizsgázó, amelyiket egyáltalán nem tanulta a középiskolaitanulmányai során.) VizsgadíjHa a vizsgázó rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, és nem áll tanulói jogviszonyban egyetlenközépiskolával sem, az érettségi vizsgák számára vizsgadíj kötelesek. Az Oktatási Hivatal által szervezettérettségi vizsgák esetében minden vizsgaidıszakra központilag határozzák meg az érvényes vizsgadíjakat.Ha a vizsgázó egy középiskolában nyújtja be a jelentkezését, a középszintő érettségi vizsga esetében ajelentkezését fogadó intézmény eltérhet a meghatározott összegtıl. Emelt szinten minden esetben aközpontilag meghatározott összeg a vizsgadíj.A vizsgadíjak mértéke az OH által szervezett vizsgák esetén:− a több vizsgarészbıl álló vizsgákra (az idegen nyelv, a testnevelés, az informatika és az informatikaialapismeretek vizsgák kivételével) 17.000 Ft/vizsga,− az egy vizsgarészbıl álló vizsgákra 12.000 Ft/vizsga,− az idegen nyelv, a testnevelés, az informatika és az informatikai alapismeretek vizsgákra 22.000Ft/vizsga.