Hasznos linkek az Eu-ban való tanuláshoz

munkahely, felvételi, pályaválasztás

Nemzetközi Mobilitás: http://afs.org/AFSI/ -Nemzetközi önkéntes alapon működő, nem profitorientált szervezet, mely interkulturális tanuláshoz nyújt segítséget, hallgatócsere 50 ország bevonásával. www.casaswap.com - Nemzetközi szálláslehetőségek diákok számára. http://europa.eu.int/epso -Az Európai Közösség Személyzeti Felvételi Hivatala (elhelyezkedési lehetőségek az európai intézményekben). www.eurostage.org -Szakmai gyakorlat Európában. www.eurodesk.org -Európai ifjúsági információs hálózat. http://europa.eu.int/ploteus- Az Európai Unió képzési adatbázisa. www.eurydice.org - Iskolarendszerrel kapcsolatos információk, statisztikák az Európai Unió harminc tagállamában. www.iefa.org -Pénzügyi támogatások nemzetközi oktatáshoz. www.internationalscholarships.com -Nemzetközi ösztöndíjkereső adatbázis.     Ausztria: www.bmbwk.gv.at -Az Oktatási, Tudományos és Kultúrális Minisztérium honlapja (az osztrák oktatási rendszer bemutatása). www.leonardodavinci.at -Az osztrák Leonardo da Vinci program és az osztrák Nemzeti Pályainformációs Központ közös honlapja (az Europass bemutatása). www.oead.ac.at -Osztrák Csereszolgálat- Ausztria legnagyobb non-profit alapú nemzetközi együttműködése az oktatás és kutatás területén (nemzetközi hallgató- és kutatócsere, ösztöndíjprogramok, támogatások, szállásbiztosítás).     Belgium: www.diplomatie.be/fr/belgium/belgiumdetail.asp?TEXTID=10447 -A belgiumi tanulás iránt érdeklődőknek (ösztöndíjak, szállás, letelepedési feltételek). www.enseignement.be A francia közössé oktatásáról (oktatási rendszer). www.traineesinbrussels.be - Gyakornokoknak szóló web-oldal ideiglenes szállásokról.     Bulgária: www.minedu.government.gb/opencms/opencms/ -Oktatási és Tudományos Minisztérium www.nrcvg.hrdc.bg - A bolgár Nemzeti Pályainformációs Központ honlapja. www.soros.org/initiatives/hesp/focusareas/mobilityprogram/guidelines -Nemzetközi Felsőoktatási Támogatási Program     Ciprus: www.moec.gov.cy -Oktatási és Kulturális Minisztérium www.ucy.ac.cy -A Ciprusi Egyetem honlapja     Csehország: www.czech.cz -Átfogó információ Csehországról, többek között az oktatási rendszerről. www.csvs.cz -Felsőfokú Tanulmányok Központja www.damavcr.cz -Oktatás, tartózkodási feltételek, szállás. www.dzs.cz -Oktatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium Nemzetközi Szolgáltatások Irodája www.msmt.cz -Oktatási, Ifjúsági és Sport Minsztérium www.naric.cz -A NARIC hálózat tagja (Ekvivalencia és Információs Központ)-végzettségek elismertetése. www.nvf.cz/euroguidance/index.htm -A cseh Nemzeti Pályainformációs Központ honlapja.     Dánia: www.denmark.dk -Az országot tobb szempontból bemutató oldal (turisztika, üzlet, munkavállalás, tanulás, kutatás, letelepedés, gyerekszemmel). www.studyindenmark.dk -Széleskörű infomáció Dániáról diákoknak (tanulási lehetőségek, felvételi eljárás, szállás, biztosítások). www.ug.dk -Oktatási kaluz (képzési programok adatbázisa, melynek célja az oktatási lehetőségekről, foglakozásokról, munkaerőpiaci irányelvekről pontos és aktuális információkat nyújtani).      Egyesült Királyság: www.britishcouncil.hu -Az Egyesült Királyság kulturális és oktatási intézete (információk angol nyelvtanulásról). www.britishcouncil.org/hungary.htm - Az Egyesült Királyság kulturális és oktatási intézete (információk angol nyelvtanulásról). www.chevening.com -A brit külügyminisztérium posztgraduális öszöntdíjai www.direct.gov.uk -Tanulásról az Egyesült Királyságban az óvodától a felnőttkorig. www.educationuk.org/scholarship -Angliai ösztöndíjkereső adatbázis www.i-uk.com -Oktatási rendszer, kurzuskereső, angol nyelvtanulás, csereprogramok és sok más. www.teachinginscotland.com -Tanítási lehetőségek Skóciában. www.ucas.com -Nagy-Birtanniai Felsőoktatási Felvételi Szolgálat www.uknrp.org.uk -Nemzeti Szakképzési Referencia Pont ( a nemzetközi szakképzésekért felelős szervezet).      Észtország: www.archimedes.ee/english -Archimedes Alapítvány honlapja (különböző európai uniós programok a képzés, oktatás, kutatás, technológiai fejlesztés és innováció területén). www.heategu.ee -Önkéntes tevékenységek Észtországban. www.hm.ee -Észt Oktatási és Kutatási Minisztérium. www.noored.ee -Észt Fiatalok Irodája www.smartestonia.ee -Oktatási rendszer, kutatói mobilitás, önkéntes munkák, adózás, biztosítás.     Finnország: www.cimo.fi -Nemzetközi Mobilitási Központ (öszöndíjak, gyakornokok cseréje, információk szállásról, tudnivalók Finnországról). www.edu.fi -A finn oktatási renszer, az orszában való tanuláshoz szükséges információk. www.minedu.fi -Finn Oktatási Minisztérium     Franciaoszág: http://fondation.cetelem.com -Fiatal kutatók, tanulók pénzügyi támogatása. www.ambafrance-hu.org -A Francia Nagykövetség Magyarországon. www.cnous.fr/etudier77.htm  -Praktius tanácsok az országba utazóknak, a kinttartózkodáshoz szükséges információk (utazás, szállás, tartózkodási engedély, finanszírozás, ösztöndíjak). www.egide.asso.fr -Mobilitási programok bemutatása: ösztöndíjak, csereprogramok, emellett megélhetési költségek, képzések, hazsnos tanácsok hosszabb kint-tartózkodás előtt. www.france.diplomatie.fr/education/etudier/index.html - A Francia Külügyminisztérium külföldi diákoknak szóló oldala. www.go.tm.fr -Gyakronoki helyek, képzések, iskolák adatbázisa. www.onisep.fr -Nemzeti Oktatási és Foglalkoztatási Információs Iroda. www.rotary.org/foundation/index.html -A Rotary program keretében ösztöndíjak, csereprogramok.     Görögország: www.ekep.gr - A görög Nemzeti Pályainformációs Központ Honlapja. www.iky.gr/scholarships/aoodapoi/default.htm -Az Állami Ösztöndíj Alapítvány (ösztöndíjak posztgraduális vagy doktori tanulmányokhoz Görögországban valamint a görög nyelv és kultúra megismeréséhez). www.ypepth.gr/enepage1533.htm -Az Oktatási és Regionális Ügyek Minisztériuma által támogatott oktatási csereprogramok ( oktatási rendszer, ösztöndíjak, külföldi görög iskolák).     Hollandia: www.grantfinder.nl -Online keresés azoknak, akik Hollandiában akarnak tanulni és pénzügyi támogatást keresnek. www.ind.nl/EN/verblijfwijzer -Hollandiai tartózkodás megszervezése. www.leonardodavinci.nl - A Hollnad Leonardo Iroda honlapja. www.minocw.nl/english - A Oktatási, Kuturális, és Tudományos Minisztérium honlapja, praktikus információk tanuláshoz és munkavállaláshoz. www.studyin.nl - Tudnivalók a holland tanulási lehetőségkről külföldi diákod számára.      Izland: www.hi.is -Az Izlandi Egyetem honlpja. www.rthj.hi.is -Az Izlandi Egyetem Kutatási Kapcsolatok Irodája     Írország: www.education.ie -Az Oktatási és Tudományos Minisztérium Honlapja. www.educationireland.ie -Átfogó információs portál az Írországba készülő diákoknak. www.foreignaffairs.gov.ie - A Külügyminisztérium honlapja. www.leargas.ie -Nemzeti, európai és nemzetközi együttműködési programok. www.ncge.ie -Nemzeti Oktatási Orientációs Központ (a gyakorlati orientáció fejlesztése az oktatásban). www.ngai.ie/enicnaric.htm - A NARIC hálózat tagaj (Ekvivalencia és Információs központ). www.oasis.gov.ie -Szociális és civil jogok Írországban.     Lengyelország: www.poland.pl/aducation/index.htm -Az oktatási rendszer bemutatása. www.buwiwm.edu.pl -Felsőoktatási Végzettségek Elismertetése és Nemzetközi Cserprogramok Irodája. www.menis.gov.pl -Oktatási Minisztérium.      Lettország: www.aic.lv -Lett Felsőoktatási Információs Központ www.izm.gov.lv -Az Oktatási és Tudományos Minisztérium weboldala www.lu.lv/eng -A Lettországi Egyetem honlapja www.piaa.gov.lv/Euroguidance -Lett Nemzeti Pályainformációs Központ www.rsu.lv/en/foreign/index.html -Riga Stradins Egyetem www.rtuasd.lv -Rigai Műszaki Egyetem     Lichtenstein: www.hochschule.li -A Lichensteini Egyetem honlapja.     Litvánia: www.ambasada.lt -Nemzetközi Információs Portál. www.euroguidance.lt -Litván Nemzeti Pályainformációs Központ www.jtba.lt -Fiatalok Nemzetközi Együttműködésének Irodája www.mokslas.lt -Litván Felsőoktatási és Információs Központ     Luxemburg: www.etat.lu -A luxemburgi kormány honlapja. www.uni.lu - A Luxemburgi Egyetem honlapja. www.men.lu -Oktatási és Szakképzési Minisztérium     Málta: www.education.gov.mt/edu/edu.htm -Az Oktatási Minisztérium honlapja (tudnivalók a máltai oktatásról). www.um.edu.mt -Máltai Egyetem.     Németország: www.daad.de -Felsőoktatási csereprogramok, ösztöndíjak, támogatási lehetőségek forrásai, hasznos információk diákoknak. www.deutsche-botschaft.hu/de/home/index.php -A Német Nagykövetség honlapja. www.goethe.de - A Goethe Intézet honlapja. www.ijab.de -Fiataloknak szóló csereprogramok, tanfolyamok, nyelvtanfolyamok, képzések. www.schulweb.de -Iskolakereső adatbázis. www.-en.studienwahl.de -Széleskörű információk a német felsőoktatásba készülő külföldi diákoknak, tanulmányi programok, felsőoktatási intézmények adatbázisa.      Norvégia: www.aetat.no -Munkaüggyel, oktatással, tanácsadással kapcsolatos információk. http://odin.dep.no/ufd/english/bn.html -Oktatási és Kutatási Minisztérium. http://siu.no/vev.nsf/O/About+studying+in+Norway -Tanulás Norvégiában, ösztöndíjlehetőségek.     Olaszország: www.centroirsorse.org -Olasz Nemzeti Pályainformációs Központ www.cimea.it -Felsőoktatási Mobilitási és Ekvivalencia Információs Központ www.indier.it. -Oktatásügyi Kutatások és Fejlesztések Nemzeti Dokumentációs Intézete www.istruzione.it -Oktatási, Egyetemi és Kutatási Minisztérium www.studyinitaly.it -Olasz felsőoktatás nemzetközi diákoknak     Portugália: www.eurydice.org/Eurybase/frameseteurybase.html -Az oktatási renszer bemutatása. www.naricportugal.pt/NARICEN -A NARIC hálózat tagja (Ekvivalencia és Információs Központ) --végzettségek elismertetése.     Románia: www.cneaa.ro/index.htm -Román Nemzeti Felsőoktatási Értékelési és Akkreditációs Tanács. www.cnrop.ise.ro -Román Nemzeti Pályainformációs Központ (oktatási és tanácsadási rendszer, munkaerőpiac bemutatása) www.edu.ro/guideforeignstudents.html -Útmutató külföldi diákoknak, oktatási rendszer, oktatási lehetőségek bemutatása. www.eurotin.ro -Fiatalok Kezdeményezését Támogató Ügynökség. www.unibuc.ro/en/mainstudinten -A Bukaresti Egyetem külföldi diákoknak szóló oldala.     Spanyolország: http://www.inem.es -Állami Foglalkoztatási Szolgálat. http://www.mec.es/educa -Oktatási és Tudományos Minisztérium.     Svájc: http://www.s-o-I.ch -Nyugat-Svájci Leonardo Iroda és Nemzeti Pályainformációs Központ.     Svédország: www.si.se -Svéd Intézet (svéd nyelvi tanulmányok, svéd tanulás külföldön, ösztöndíjak). www.programkontoret.se -Nemzeti Okatatási és Képzési Programiroda. www.studyinsweden.se -Tudnivalók a svéd tanulási lehetőségekről külföldi diákok számára. www.skolverket.se/sb/d/354 -Svéd oktatási rendszer http://english.hsv.se -Nemzeti Felsőoktatási Iroda. www.migratinsverket.se/englidh.jsp -Svéd Migrációs Bizottság (tudnivalók svédországi munkavállaláshoz).     Szlovákia: www.saaic.sk/nrcg -A szlovák Nemzeti Pályainformációs Központ. www.minedu.sk/DIEN/en.htm -Oktatási Minisztérium     Szlovénia: http://www.mvzt.gov.si/index.php?id=637 -A NARIC hálózat tagja (Ekvivalencia és Információs Központ), végzettségek elismertetése. http://www.uni-lj.si/English/english.asp -Ljubljanai Egyetem. http://www.ntnu.no/intersek/ -Maribori Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Irodája. http://www.upr.si/en/ -Primorskai Egyetem.