Gyorsíró és idegennyelvi gépíró

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A gyorsíró és idegennyelvi gépíró adminisztratív feladatokat lát el korszerű technikai eszközök (pl. személyi számítógépek, nyomtatók, írógép, másolók, fax) használatával. Elvégzi a magyar és idegennyelvű levelezések, statisztikai jelentések, értékelések, kimutatások, táblázatok, szöveges beszámolók gépelését a helyesírási szabályok és az adott időszakban érvényes műszaki irányelvek érvényesítésével. Az ügyintézés során a gyorsíró és idegennyelvi gépíró a vezető által diktált leveleket, ügyiratokat és egyéb feladatokat (pl. telefonüzeneteket, értekezleteken feljegyzéseket, jegyzőkönyveket) gyorsírással írja, majd azok áttételét írógéppel vagy számítógéppel elkészíti. Készségszinten alkalmaz egy korszerű szövegszerkesztő programot, a bevitt és megformázott dokumentumot kinyomtatja. Egy korszerű táblázatkezelő programot a munkahelyi igényeknek megfelelően használ, egy adott szövegbe diagramot helyez el, képleteket, egyszerű függvényeket készít, táblázatokat tervez. Igény szerint egyszerű adatbázisokat tervez, tölt fel adatokkal, szükség esetén lekér, megadott adatokkal egyszerűbb függvénykapcsolatot hoz létre. Munkája során kapcsolatot tart más munkahelyi részlegekkel, továbbá részt vesz a gazdálkodó szervezetek, intézmények között áramló adatok regisztrálásában, illetve az intézményeken belül keletkező információk rögzítésében. Ehhez kapcsolódóan az ügyiratkezelés szabályai szerint iktatja, sokszorosítja és postázza az ügyiratokat.