Gyógyúszás foglalkoztató

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A gyógyúszás foglalkoztató – foglalkoztatható uszodában, tanuszodában, fürdőben, gyógyfürdőben, valamint egészségügyi és oktatási, állami és magánintézmények egyéb, szabályozott területén. Tevékenységi körében: – felméri a szakorvos által habilitációs-rehabilitációs, rekreációs, illetve egészségügyi állapotot szinten tartó rendszeres gyógyúszás foglalkozásra küldött betegek állapotát, mozgáskészségét, mozgáslehetőségeit, terhelhetőségét, – beilleszti a beteget az állapotának megfelelő – lehetőleg homogén, kis létszámú – gyógyúszó csoportba, – megtervezi a fokozatos terhelést és az orvos által kitűzött rehabilitációs célok megvalósítását segítő csoportos vízi mozgás- és úszásprogramot (edzéstervet), – elkészíti a csoportos gyógyúszás foglalkozásokba még beilleszkedni nem képes beteg egyéni fejlesztési programját, – személyre szólóan irányítja az egyéni felzárkóztatást, – folyamatosan megfigyeli a csoport fejlődését, s ennek megfelelően módosíthatja az edzéstervet, – gondoskodik a rendszeres kontrollvizsgálatok időpontjának betartásáról, – együttműködik a beteg kezelését, fejlesztését végző többi szakemberrel, – biztosítja a csoport sokoldalú fejlesztéséhez szükséges uszodai segédeszközöket, – folyamatosan dokumentálja a gyógyúszás foglalkozások tapasztalatait, eredményeit, – kapcsolatot tart a beteg hozzátartozóival, – betartja a tevékenységével kapcsolatos etikai és jogi normákat, – szükség esetén tud vízből menteni és elsősegélyt nyújtani, – szükség esetén intézkedik az egyes betegek probléma esetén történő gyógyszereléséről, illetve speciális ellátásáról, – a foglalkozások alatt gondoskodik a munkavédelmi, balesetvédelmi és higiénés előírásoknak megfelelő környezetről.