Gerontológiai gondozó

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A gerontológiai gondozó olyan emelt szintű szakmai végzettségű szociális szakember, aki gondozói, ápolói tevékenységeket végez időskorúak ellátására szakosodott szociális, egészségügyi intézményekben, szolgálatokban.   – időseket ellátó egészségügyi intézményekben az egészségügyi team tagjaként alapápolási feladatokat végez idős, beteg emberek körében,   – orvosi diagnózis alapján alapápolási feladatokat lát el önállóan,   – ápolási diagnózisokat felállítva, az ápolási protokollok szerint ápolási tevékenységet végez,   – kórházi szociális munka keretében segítő tevékenységet folytat,   – időseket ellátó szociális intézményekben gondozási feladatokat lát el a gondozási team-ben,   – gondozottja részére rehabilitációs tervet készít és segítséget nyújt annak végrehajtásában,   – segíti az idős emberek napi tevékenységének megszervezését, foglalkoztatási terveket készít,   – környezettanulmányt készít, gondozási anamnézist állít fel és elemez, alkalmazza szociálpszichológiai, szociokulturális ismereteit,   – szakgondozási feladatokat lát el a különböző időskorú megbetegedésekben szenvedő emberek körében, a feladat ellátása során alkalmazza klinikai ismereteit,   – terminális állapotú idős embereket gondoz, bekapcsolódik a hospice ellátásba,   – segíti a krízishelyzetben vagy deviáns állapotban lévő idős ember pszichés egyensúlyának visszanyerését,   – részt vesz onkológiai betegségben szenvedő idősek gondozásában,   – gondoskodik az ápolási-gondozási eszközök tárolásáról, nyilvántartásáról,   – kommunikációs ismereteit megfelelően alkalmazza a gondozottakkal és azok családtagjaival, valamint munkatársaival való kapcsolatai során,   – segítséget ad szociális ellátások, támogatások kéréséhez, hivatalos ügyek intézéséhez, képviseli ápoltjai, gondozottjai érdekeit,   – koordinálja az ápolási-gondozási feladatokat ellátó csoport munkáját, kapcsolatot teremt karitatív és civil szervezettel gondozottjai érdekében,   – szükség esetén elsősegélyben részesíti ápoltjait és gondozottjait,   – korszerű egészségpedagógiai ismereteken alapuló egészségnevelési munkát végez gondozottjai, ápoltjai és ezek családtagjai körében,   – tevékenységét informatikai ismeretei felhasználásával dokumentálja,   – munkáját az etikai normák betartásával végzi.