Gépíró és gyorsíró

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A gépíró és gyorsíró adminisztratív feladatokat lát el számítástechnikai berendezések (pl. személyi számítógépek, nyomtatók, írógép, másolók, fax) használatával.     Elvégzi a levelezések, statisztikai jelentések, értékelések, kimutatások, táblázatok, szöveges beszámolók gépelését a helyesírási szabályok és az adott időszakban érvényes műszaki irányelvek érvényesítésével.     A vezető munkabeosztását azzal segíti a gyorsíró, hogy az ügyintézés során a vezető által diktált leveleket, ügyiratokat, más jellegű feladatokat gyorsírással írja, s az alatt az idő alatt, amikor a lejegyzett dokumentumoknak az áttételét a gyorsíró nyomtatott formában írógéppel vagy számítógéppel elkészíti és aláírásra benyújtja, addig a vezető gazdasági szempontból fontos és hasznos tevékenységét tudja folytatni.     A számítógéppel történő feladatok elvégzése során az előírt sorrendben bekapcsolja a berendezéseket (nyomtató, monitor, központi egység, amennyiben külön áramforrásra kötöttek), előhívja a munkájához szükséges programot (szövegszerkesztői és táblázatkezelői) és megkezdi a feladat végrehajtását a gép operációs rendszerének, valamint a konkrét programok futásának pontos ismeretében. Szövegszerkesztésnél a nyomtatás megkezdése előtt beállítja a paramétereket (pl. sorköz, betűtípus, lapméret), papírt helyez a nyomtatóba, majd kinyomtatja a dokumentumot. A számítógépek, nyomtatók használati utasításait értelemszerűen kell alkalmaznia, továbbá legalább egyféle szövegszerkesztő programnak az adott feladatnak megfelelő lehetőségeit ki kell tudnia használni.     Munkája során folyamatosan kapcsolatot tart a munkáltató szinte minden osztályával, egységével, továbbá részt vesz a gazdálkodó szervezetek, intézmények között áramló adatok regisztrálásában, illetve az intézményeken belül keletkező információk rögzítésében. Ehhez kapcsolódóan az ügyiratkezelés szabályai szerint iktatja, sokszorosítja és postázza az ügyiratokat.     A szakmai munka adminisztrációs kiszolgálásához fontos, hogy az egyén jó helyesírási és kommunikációs képességgel rendelkezzék.