Gazda I.

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A gazda:- növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési szakismeret birtokában, a kis- és középméretű gazdaságokban, üzemegységekben szakszerű termelési, tenyésztési, tartástechnológiai, főhivatásszerű élelmiszer, illetve alapanyag termelési, elsődleges feldolgozói, szakszerű tárolási és értékesítési munkavégzést folytat,- ellátja a főágazatok technológiájához kapcsolódó gépek és berendezések üzemeltetési, beállítási és karbantartási feladatait,- jogi, közgazdasági, kereskedelmi, banki, pénzügyi és nyilvántartási ismeretek birtokában megteremti és fenntartja az önálló vállalkozáshoz szükséges feltételeket,- mezőgazdasági vontatóvezetői képesítést, valamint II. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek vásárlásához és felhasználásához hatósági engedélyt szerez,- betartja a táj- és környezetkímélő, okszerű gazdálkodás, a balesetmegelőzés és -elhárítás, a munka-, tűz- és környezetvédelem, a személyi higiénia és termékhigiénia szabályait, - kiegészítő képzés keretében szerzett rokon munkaköri képesítéssel (ív- és lánghegesztő, mezőgazdasági rakodógép kezelő, önjáró munkagép kezelő stb.) munkavállalási esélyt növelő szakmaváltásra képes,- a szükséges szaktudás kiegészítő képzéssel történő megszerzése esetén növényvédelmi és növény-egészségügyi, valamint szakosított állattenyésztői munkák vállalására képes,- idegen nyelvi ismeretével kialakított nemzetközi kommunikációs készsége alapján képes külföldi szakmai kapcsolattartásra, illetve külföldi vendégek fogadására a falusi turizmus keretében.