Folytatódnak az írásbelik - milyen segédeszközöket használhatsz?

érettségi, gimnázium, szakközépiskola

Kedden informatika gyakorlati vizsga lesz, a feladatok között szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés szerepel. Az idegen nyelvi vizsgákon természetesen lehet használni kétnyelvű szótárt. Szerdán délelőtt a biológia írásbeli érettségiket tartják. A középszintű biológia írásbeli vizsga 120 percig tart, a feladatsor 8-10 feladatból áll. A vizsgán számológépet használhatsz. Csütörtökön kémiából és földrajzból kell vizsgázni. A kémia írásbeli vizsga középszinten 120 perc, használhatsz függvénytáblázatot periódusos rendszerrel, valamint zsebszámológépet. A földrajz írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, az első részében topográfiai ismereteket ellenőrző feladatsort, a másodikban földrajzi ismeretek és képességek meglétét vizsgáló feladatsort kell megoldanod. A földrajzi atlaszt, zsebszámológépet, körzőt és vonalzót használhatod Pénteken tartják a szakmai előkészítő tárgyak írásbeli vizsgáit. Tudjuk, ez számodra nem túl nagy vigasz, de nem csak te izgulsz még: ezen a héten összesen majdnem 12 ezer diák ad számot tudásáról. B.E.www.mot.hu