Fémforgácsoló

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A fémforgácsoló szakember fémes és nemfémes anyagokat munkál meg a leggyakrabban hagyományos (egyetemes) és számjegyvezérlésű forgácsoló szerszámgépeken.Önállóan kezeli, működteti a technológiai ágazat szerinti szerszámgépeket – elsősorban eszterga-, maró- és köszörűgépeket –, berendezéseket és szükség esetén beavatkozik az adott technológiába.Tevékenységét a technológiai, programozási, minőségbiztosítási, munkajogi ismeretek, a gépkezelési és mérési tapasztalatok birtokában végzi, amelyek az anyagok forgácsoló megmunkálásához szükségesek.Alkalmazza a szakmához, tevékenységhez tartozó mérőeszközöket és készülékeket. Beállítja a szerszámokat, megmunkáló eszközöket, majd a munkadarab felfogása és beállítása után legyártja azt. Munkáját úgy végzi, hogy sem saját, sem munkatársai testi épségét ne veszélyeztesse, és a környezet károsodását elkerülje.Szakmai munkáját meghatározott technológiai utasítás alapján, vagy nagyfokú önállósággal, – közvetlen és folyamatos irányítás nélkül – szervezi és végzi.A fémforgácsoló munkaterületén:– tanulmányozza a megmunkálandó munkadarab gyártmányrajzát és az előgyártmányt,– a technológiai utasítás alapján elképzeli, átgondolja a megmunkálás műveleteit, azok sorrendjét, vagy technológiai utasítás hiányában a gyártmányrajz és a megmunkálandó anyagtulajdonságok ismeretében meghatározza a megmunkálás műveleteit és azok sorrendjét,– rögzíti a munkadarabot a forgácsoló szerszámgép (egyetemes, számjegyvezérlésű) megfelelően megválasztott befogószerkezetén,– a technológiai előírásoknak megfelelően, vagy ha azok nincsenek, szakismerete alapján a megmunkálandó anyag és a szerszámanyagok tulajdonságainak ismeretében kiválasztja a szükséges szerszámokat, beállítja azokat, működteti a gépet, gépeket (egyetemes, számjegyvezérlésű),– megmunkálja, forgácsolja, illetve alakítja a munkadarabot,– figyelemmel kíséri és ellenőrzi a gépek működését,– biztosítja a forgácsolási folyamat hűtő-kenő folyamatát,– ellenőrzi a munkadarab méreteit a minőségbiztosítási rendszer által megkövetelt gyakorisággal és a munkafeladat végeztével,– elvégzi az alkalmazott eszközök (mérő-, ellenőrző, géptartozék, emelő- és kisegítő gépek stb.) ápolását, védelmét, azokat előírás szerint kezeli és használja,– ügyel a minőségi követelményekre, mindenkor a minőségbiztosítási előírásoknak megfelelően jár el,– munkavégzése során betartja a technológiai fegyelmet,– felismeri az üzemközben előforduló zavarokat, azokat időben elhárítja, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket,– munkakörének megfelelően karbantartja a forgácsoló szerszámgépeket (egyetemes, számjegyvezérlésű), előírás szerint ápolja, tisztítja, keni és olajozza,– szükség szerint élezi a szakmai munkájához rendelt forgácsoló szerszámokat, kivéve a szabályosan többélű szerszámokat,– szükség esetén elkészíti a speciális munkadarab előállításához nélkülözhetetlen egyedi szerszámokat, eszközöket,– maradéktalanul betartja és betartatja munkakörnyezetében a munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, baleset-elhárítási előírásokat,– munkavégzése során terheket emel, tol és húz, huzamosan áll, használja karját, kezét és ujjait, tapintását, látását és hallását, munkája közepes fizikai megterhelésű,– tevékenységét a térlátás, a problémamegoldó képesség és a pontosság jellemzi,– munkáját belső térben, zajos és balesetveszélyes környezetben, többnyire önállóan végzi.