Felvonószerelő

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A felvonószerelő szakmában az általános szerelési, hibakeresési, mérési, készreszerelési, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatokon túlmenően a felvonószerelő szakma gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati felkészültség, valamint a megadott dokumentációk alapján a felvonószerelő: – Legyen képes a telepítési tervek értelmezésére, az aknabemérés elvégzésére, a felvonóberendezés terv szerinti pontos telepítésére, a kapcsolódó szakiparosokkal való konstruktív együttműködésre. – Legyen képes a felvonó szerkezeti egységeinek (sebességhatároló, forgókészülék, ellensúly, fülke, felvonógép stb.) szét- és összeszerelésére, azok pontos beállítására. – Legyen képes a felvonó villamosításának elvégzésére, villamos kapcsolási rajz alapján való megépítésére, a huzalozási terv elkészítésére. – Legyen képes a felvonó hajtásának villamosítására és a berendezés elindítására. – Legyen képes a felvonó vezérlőegységének villamosítására és megfelelő program segítségével annak beállítására és üzembe helyezésére. – Legyen képes a felvonó műszaki átadását lebonyolítani, ismerje a műszaki átadás technikai követelményeit. – Ismerje és alkalmazza a mindenkor érvényes felvonókra vonatkozó szabvány előírásait. – Ismerje a felvonó-karbantartás kötelezettségére, jogosultságára, a szakképzettségére, valamint a karbantartási felelősségére vonatkozó előírásokat, jogszabályokat. – Legyen képes felvonó-meghibásodás esetén: hibadiagnosztikára, a hibás alkatrészek cseréjére, és tudja a felvonó a javítás utáni üzembe helyezésére vonatkozó előírásokat, s azokat alkalmazza. – Tudja elvégezni a szükséges műszeres vizsgálatokat, és azok eredményeit mérési jegyzőkönyvben rögzíteni. – Ismerje a hidraulikus berendezések szerelését, képes azokat hibátlanul magas nyomású üzemre felkészíteni.