Felsőoktatási törvény módosítása

Ba, Bsc, egyetem, mesterképzés, osztatlan képzés, alapképzés, felvételi

Az Alkotmány 26. § (4) bekezdése alapján a köztársasági elnök úr 2006. augusztus 2-án véleményezésre megküldte az Alkotmánybíróságnak a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítását, melyet az országgyűlés 2006. július 24-i ülésnapján fogadott el. A köztársasági elnök a módosítás 2. § (1) bekezdését, amely a gazdasági tanács egyetértési jogát írja elő a szenátusi döntések előkészítése során, az Alkotmány rendelkezéseivel nem tartotta összeegyeztethetőnek. Az Alkotmány 26. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az Alkotmánybíróság soron kívül bírálja el az indítványt. Ha ennek eredményeképpen az alkotmányellenességet megállapítja, a köztársasági elnök a törvényt az Országgyűlésnek visszaküldi, egyébként köteles a törvényt aláírni és öt napon belül kihirdetni.A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.törvény módosításárólForrás:www.om.hu