Felnőttoktatás

felnőttképzés, felnőttoktatás

A felnőttoktatás iskolai rendszerű oktatás általános iskolában, középiskolában, szakiskolában vagy felsőoktatásban. Abban különbözik a felnőttképzéstől, hogy az utóbbit iskolarendszeren kívül, általában tanfolyami formában szervezik. Az, aki betöltötte a 16. életévét és nappali rendszerű iskolai oktatásban nem tud, vagy nem akar részt venni, a felnőttoktatás keretében folytathatja tanulmányait. Az iskolai tanulmányok attól az évtől kezdődően, amelyben a tanuló a nappali rendszerű oktatásnál meghatározott életkori határt betöltötte, kizárólag felnőttoktatás keretében folytathatók. A tizenegyedik évfolyamtól a gimnáziumban és a szakközépiskolában, valamint a szakközépiskolában vagy szakiskolában első szakképesítés megszerzésekor a szakképzési évfolyamon térítési díjat, további szakképesítéseknél tandíjat kell fizetni.