Feladatok az ECL nyelvvizsgához

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

Megjelentek az ECL mintateszt-füzetek németből, angolból és magyarból. A vizsgaszintenként 2-2 komplex tesztsorozatot, megoldókulcsokat és a hangfelvételeket CD-n tartalmazó vizsgafelkészítő anyagot az érdeklődők beszerezhetik az ECL vizsgahelyeken, a Librotrade Kft-nél (www.librotrade.hu), valamint megrendelhetik a PTE Idegen Nyelvi Titkárságán (info: ecl@inyt.pte.hu). Az e-mailen történő megrendelés beérkezésekor lakcímre postázzuk a megrendelt mintateszt(ek), valamint 200-300 Ft postaköltség összegét tartalmazó csekket. A befizetést igazoló szelvényt postán vagy annak másolatát faxon(72/251-929) kell visszaküldeni. A befizetési szelvény kézhezvétele után postázzuk a kért anyagokat. A tesztfüzetek ára (CD-vel, postaköltség nélkül): A-B szint – akkreditált alapfok (egy füzetben) 1.300.-Ft C szint – akkreditált középfok: 1.200.-Ft D szint – akkreditált felsőfok: 1.200.-Ft TesztmintaAz angol, magyar és német nyelvből közreadott tesztminták az ECL nyelvvizsgarendszer változatos szöveg- és feladattípusait hivatottak bemutatni. Az alsóbb szinteken (A és B) az olvasási és a szövegértési készség mérésére gyakoriak a képekre, ábrákra épülő kiválasztásos, hozzárendeléses feladatok, közép- és felsőfokon (C és D szint) már arra is számíthatnak a vizsgázók, hogy rövid válaszokat kell adniuk az elhangzott vagy olvasott szöveg alapján feltett .kérdésekre. A fogalmazási/szövegalkotási feladatoknál is jellemző A, sőt B szinten is a képi irányítás, míg C és D szinten már szavakkal megfogalmazott irányítási szempontok alapján kell a vizsgázóknak összefüggő gondolataikat megfogalmazniuk.Az alábbi mintákban az egyes szinteken készségenként csak egy feladat szerepel. Az &quot éles&quot vizsgán minden készséget 2 feladattal mér az ECL nyelvvizsga.A szóbeli vizsga (irányított beszélgetés, ill. képleírás/saját gondolatok megfogalmazása képek alapján) témakörei megtalálhatók az ECL vizsgahelyeken beszerezhető a Tájékoztató vizsgázók és felkészítő tanárok számára az ECL nyelvvizsgáról c. kiadványban.Kiadványok:Angol középfokINTO EUROPE:LISTENG THE WRITING HANDBOOK READING AND USE OF ENGLISH Kiadó: Teleki László Foundation, British Council Angol felsőfokExam-Fright Killer WHAT IS THIS BOOK ABOUT? Exam-Fright Killer consists of fifty topics that advanced students of English are likely to encounter when taking language exams. I have paid particular attention to commonly cited arguments for and against issues that are surrounded by considerable controversy. Both sides of such cases are presented, summarising frequently expressed bodies of opinion, in table form. In choosing the topics I have tried to select issues of general interest which may be set as discussion topics and as reading or writing tasks, both at the Hungarian advanced level national examination and at the international examinations popular with Hungarian candidates e.g. ECL. HOW TO ORDER THIS BOOK? Get more information at the following e-mail address: E-mail: examfright50@yahoo.com Orders for purchasing Exam-Fright Killer can be placed at the same e-mail address.Please, find attached the CONTENTS and EXCERPTS from two topics. Izabella Szilvásteacher of English author of the book MintatesztekForrás:ECL nyelvvizsgaközpontSzerkesztette:Turai Tímea