Ezen a héten is lesznek írásbelik

érettségi, felvételi, gimnázium, szakközépiskola

A fizika írásbeli május 18-án középszinten 120 percig tart. Az írásbeli vizsgán egy központi feladatsort kell megoldani. A rendelkezésére álló időt tetszés szerint oszthatod meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatod. A feladatsor első részében 20 rövid, feleletválasztós kérdést, míg a második részben három összetett feladatot kell megoldani (ahol a 3. feladatnál két példa közül választhatsz egyet). Az elérhető maximális pontszám 90 pont. Használhatsz függvénytáblázatot és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet, úgyhogy ezeket vidd magaddal. A rajz és vizuális kultúra középszintű írásbeli május 18-án 180 perces lesz. Az írásbeli vizsgarészben a feladat egy képmelléklettel illusztrált művészettörténet, műelemző jellegű, legalább hat feladatból álló feladatsor megoldása. A középszintű írásbeli feladatsor 40-50%-a feleletalkotó típusú, amelyből legalább egy elemző vagy összehasonlító jellegű esszéfeladat. Az elérhető maximális pontszám 75 pont. A filozófia középszintű írásbeli május 19-én 180 perces, az elérhető maximális pontszám 100 pont. Az írásbeli vizsga két részből áll, filozófiatörténeti ismeretekre vonatkozó kérdéssorból (30 pont) és szövegértelmezés, reflektálás feladatsorból (70 pont). A rendelkezésedre álló időt tetszés szerint oszthatod meg az A) és B) vizsgaösszetevő között, illetve az egyes feladatok között. A feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatod. Ezen a írásbelin nem használható semmilyen segédeszköz. Majdnem minden napra jut valamilyen idegen nyelv, május 19-én francia, 20-án olasz, 21-én spanyol, 25-én orosz és egyéb nyelvekből adhatsz számot tudásodról. Az idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsga szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos. Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc, amelyből az első rész az "Olvasott szöveg értése" 60 percig tart, a második rész, "A nyelvhelyesség" feladatsorának megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő szünet után a 30 perces "Hallott szöveg értése" rész következik, majd végül az "Íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsora. Az íráskészség feladatsornál használhatsz nyomtatott szótárt, úgyhogy ne felejtsd otthon. A mozgóképkultúra és médiaismeret írásbeli vizsga május 20-án lesz, 180 percig tart. A feladatsor tartalmaz egy videokazettára vagy DVD-re rögzített, 5-15 perc hosszúságú filmrészletet vagy televíziós műsorrészletet. A vizsga három feladattípusból áll: fogalom- és tárgyismeret mozgóképi szövegértés média miniesszé. Az elérhető maximális pontszám középszinten (10 + 25 + 15) 50 pont, emelt szinten (15 + 30 + 15) 60 pont. A feladatlapokon levő információkon kívül semmilyen segédeszközt nem használhatsz. Dráma vizsgatárgyból május 20-án lesz az írásbeli vizsga. Középszinten 120 percig tart, az elérhető maximális pontszám 60 pont. Az írásbeli feladatsor két feladattípust tartalmaz: egyszerű, rövid választ igénylő feladatokat (30 pont) és jelenetértelmezéshez, színházi megvalósításhoz kapcsolódó néhány soros elemzést, értelmezést igénylő kérdéseket (30 pont). Helyesírási szótár használható, de nem a sajátod, hanem vizsgacsoportonként három példányt biztosít az iskola. B.E. www.mot.hu