Eutanázia

egészségügyi képzés

  1. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről168. § Aki mást öngyilkosságra rábír, vagy ennek elkövetéséhez segítséget nyújt, ha az öngyilkosságot megkísérlik vagy elkövetik, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 11/1972. (VI. 30.) EüM rendelet az egészségügyi dolgozók rendtartásáról 20. § (1) Az orvosnak meg kell tagadnia az orvosi tevékenységet, ha a beteg, a hozzátartozója vagy bármely más személy olyan orvosi tevékenység kifejtését kéri, illetőleg olyan orvosi tevékenység elvégzésére kívánja rábírni, amelyet jogszabály tilt [pl. csak kórházban végezhető műtétnek magánorvosi rendelőben való elvégzése, életnek gyógyíthatatlan betegség miatti kioltása (euthanázia) stb.]. (2) Az orvosnak meg kell tagadnia az orvosi tevékenységet abban az esetben is, ha azt a beteg, a hozzátartozója vagy bármely személy jogszabályba ütköző cselekményéhez (pl. kábítószerrel történő visszaélés előkészítéséhez), vagy a szocialista erkölcsbe ütköző cselekményhez kívánja igénybe venni.