Europro

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

Vizsga bemutatása: angol üzleti szaknyelvi, kétnyelvű (EuroPro, 2001.10.29.) Üzleti Nyelvvizsga, Alapszint EuroPro B1 A vizsgaforma összefoglaló táblázata alapszinten Vizsgarész neve Feladatok száma Terjedelem (percben) Pontszám Olvasott szöveg-értés 4 40 25 Hallott szöveg-értés 3 kb. 40 25 Írás 2 50 25 Nyelvismeret és szókincs 3 20 + tollbamondás 25 Közvetítés 3 30 + párbeszéd 25 Szóbeli 4 20 25  Összes   kb. 4h + szünetek 150 Elvárt teljesítmény Hangzó szöveg értése Megértem a lényeget hétköznapi témájú beszélgetésekben, illetve olyan rádió és tévéműsorokban, amelyekben aránylag lassan és érthetően beszélnek aktuális hírekről, személyes, vagy szakmai kérdésekről Beszéd Élményeimről, eseményekről, könyvekről, filmekről, terveimről egyszerű összetett mondatokban be tudok számolni. Röviden a véleményemet is ki tudom fejezni, és meg is tudom védeni Olvasás Megéretem a gyakran előforduló hétköznapi vagy szaknyelvi elemeket tartalmazó írott szövegeket, hétköznapi eseményekről, érzésekről, kívánságokról szóló magán- és üzleti leveleket Írás  Számomra ismert témákról rövid, egyszerűen összekapcsolt elemekből álló szöveget tudok írni. Élményekről, benyomásokról szóló magán- illetve szakmai levelet is meg tudok fogalmazni Társalgás Elboldogulok a legtöbb, a nyelvterületen való utazgatás során felmerülő témában. Be tudok kapcsolódni mindennapi beszélgetésekbe, el tudom mesélni az élményeimet, véleményt tudok formálni Közvetítés Érthetően tudok közvetíteni egy angolul és egy magyarul beszélő között egyszerű helyzetekben. Le tudok fordítani angolra egy rövid levelet. Össze tudom foglalni magyarul egy rövid angol szöveg tartalmát Legközelebbi vizsga 2006. június 10. Jelentkezési határidő 2006. május 12. Jelentkezési határidő különeljárással 2006. május 26. Eredmény A vizsgát követő 20. munkanaptól, a vizsgakód alapján, honlapunkon lehet érdeklődni. Vizsgadíj 14,500 Ft Különeljárási díj 3,000 Ft Üzleti Nyelvvizsga, középszint EuroPro B2 A vizsgaforma összefoglaló táblázata középszinten Vizsgarész neve Feladatok száma Terjedelem (percben) Pontszám Olvasott szöveg-értés 4 40 25 Hallott szöveg-értés 3 kb. 40 25 Írás 2 60 25 Nyelvismeret és szókincs 3 20 + tollbamondás 25 Közvetítés 3 30 + párbeszéd 25 Szóbeli 4 20 25  Összes   kb. 4h 10' + szünetek 150 Elvárt teljesítmény Hangzó szöveg értése Megértek hosszabb beszédeket, előadásokat és érveléseket, ha a téma számomra eléggé ismert. Megértem a híreket és az aktuális műsorokat a tévében. A legtöbb filmet is követni tudom Beszéd Világos és részletes leírásokat tudok adni az általam ismert témakörökben. Egy ismert témáról ki tudom fejteni a véleményemet, fel tudom sorakoztatni az érveket és ellenérveket Olvasás El tudok olvasni cikkeket és beszámolókat, ahol az író egy adott véleményt vagy nézőpontot képvisel. Megértem a kortárs irodalmi prózát, és a szakmámba vágó szövegeket Írás Esszét vagy beszámolót tudok írni általam ismert témakörökben, amelyben információt közlök, illetve egy bizonyos álláspont mellett, vagy ellen érvelek Társalgás Meglehetős folyékonyan tudok társalogni angol anyanyelvűekkel. Részt tudok venni az ismert témákról folyó társalgásokban úgy, hogy közben kifejtem és fenntartom a véleményem Közvetítés Érthetően tudok közvetíteni egy angolul és egy magyarul beszélő között mindenféle helyzetben. Le tudok fordítani angolra egy levelet. Össze tudom foglalni magyarul egy rövid angol szöveg tartalmát. Fordításomban a célnyelv szabályai és kultúrája szerint választom meg a nyelvi eszközöket Legközelebbi vizsgaVizsgaidőpont 2006. március 11. Jelentkezési határidő 2006. február 10. Jelentkezési határidő különeljárással 2006. február 24. Eredmény A vizsgát követő 20. munkanaptól, a vizsgakód alapján, honlapunkon lehet érdeklődni. Vizsgadíj 18,500 Ft Különeljárási díj 3,000 Ft Üzleti Nyelvvizsga, felsőszint EuroPro C1C2 A vizsgaforma összefoglaló táblázata felsőszinten Vizsgarész neve Feladatok száma Terjedelem (percben) Pontszám Olvasott szöveg-értés és írás 5 105 50 Hallott szöveg-értés 3 kb. 45 25 Nyelvismeret és szókincs 3 30 + tollbamondás 25 Közvetítés 3 30 + párbeszéd 25 Szóbeli 4 20 25  Összes   Kb. 4h 30' + szünetek 150 Elvárt teljesítmény Hangzó szöveg értése Nem jelent számomra gondot akár az élőben hallott, akár a médián keresztül sugárzott, anyanyelvi tempójú beszéd megértése Beszéd Világosan, zökkenőmentesen tudok leírást vagy érvelést fogalmazni a témának megfelelő stílusban és érthető logikai felépítéssel Olvasás Könnyedén elolvasok szinte bármilyen nyelvezetű szöveget, például leírásokat, szakmai cikkeket, újságcikkeket és irodalmi alkotásokat Írás Világos, zökkenőmentes, megfelelő stílusú szöveget tudok írni, melyekben a logikai felépítés segíti az olvasót a megértésben. Szakmai és irodalmi szövegekről összefoglalót, értékelést tudok írni Társalgás Erőfeszítés nélkül, folyékonyan részt tudok venni bármely beszélgetésben, jól ismerem a sajátos kifejezéseket, fordulatokat. Az árnyaltabb jelentéseket is ismerem, ügyesen reagálok a többiek hozzászólásaira Közvetítés Érthetően tudok közvetíteni egy angolul és egy magyarul beszélő között mindenféle helyzetben. Mindkét nyelvre tudok szövegeket, leveleket fordítani. Fordításomban a célnyelv szabályai és kultúrája szerint választom meg a nyelvi eszközöket, ki tudom fejezni az eredeti szöveg tartalmát és stílusát Legközelebbi vizsga 2006. szeptember 2. Jelentkezési határidő 2006. augusztus 4. Jelentkezési határidő különeljárással 2006. augusztus 24. Eredmény A vizsgát követő 20. munkanaptól, a vizsgakód alapján, honlapunkon lehet érdeklődni. Vizsgadíj 21,500 Ft Különeljárási díj 3,000 Ft Akkreditált vizsgaközpont neve: Euro Nyelvvizsga Kft.(akkreditált nyelvvizsga központ, az akkreditáció dátuma: 2001.10.29.) Cím: 1022 Budapest, Bimbó utca 7.Telefon: (1) 212-4010 Fax: (1) 316-2491 Web cím: http://www.ih.hu »E-mail: bp@ih.hu »    Forrás: Euro Nyelvvizsga Kft. Szerkesztette: Turai Tímea