Euro Nyelvvizsga Kft.

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

Vizsga bemutatása: angol általános, kétnyelvű (Euro, 2001.10.29.) A vizsgáról:  Magyarország Európai Uniós csatlakozását szem előtt tartva, az új Euro és EuroPro államilag akkreditált nyelvvizsgákat az Európa Tanács nyelvi szintjeinek megfelelően fejlesztettük ki. Az Euro Nyelvvizsgák a nyelvtanulók életében valóban felmerülő igényeket szolgálják, és nemcsak az angol nyelv ismeretét, hanem életszerű helyzetekben való tényleges használatának képességét is mérik. Az érettségitől a felvételin át a nyelvpótlékig mindenütt &quot valódi&quot államilag elismert nyelvvizsgának számítanak, és olyan nyelvvizsga bizonyítványt adnak, mely korlátozás nélkül érvényes mindenütt, ahol államilag elismert nyelvvizsga szükséges. Az Euro Nyelvvizsgák tartalmazzák a nemzetközi nyelvvizsgákból hiányzó kétnyelvű panelt is. A szintekről: Két vizsgatípust fejlesztettünk ki: Angol általános célokra (English for General Purposes), valamint Angol szakmai és üzleti célokra (English for Professional and Business Purposes). Mindkettőt alap-, közép-, és felsőszinten lehet letenni. A szintek az Európa Tanács által meghatározott kritériumoknak felelnek meg. Általános Angol Nyelvvizsgák:Euro B1 - Alapszint: Olyan alsó középhaladó szinten levő nyelvtanulók részére ajánljuk, akik bizonyságot szeretnének nyerni nyelvtudásszintjükről, vagy meg szeretnének ismerkedni a vizsgarendszerrel, és gyakorolni szeretnék a vizsgatechnikákat. Mindazoknak, akik a későbbiek folyamán magasabb szintű Euro vizsgát szeretnének tenni, ez a nyelvvizsga kiváló megalapozásul szolgálhat. Bővebben az Euro B1 vizsgáról:Általános Nyelvvizsga, Alapszint B1 A vizsgaforma összefoglaló táblázata alapszinten Vizsgarész neve Feladatok száma Terjedelem (percben) Pontszám Olvasott szövegértés 4 40 25 Hallott szövegértés 3 kb. 40 25 Írás 2 50 25 Nyelvismeret és szókincs 3 20 + tollbamondás 25 Közvetítés 3 30 + párbeszéd 25 Szóbeli 4 20 25  Összes   kb. 4h + szünetek 150   Elvárt teljesítmény Hangzó szöveg értése Megértem a lényeget hétköznapi témájú beszélgetésekben, illetve olyan rádió és tévéműsorokban, amelyekben aránylag lassan és érthetően beszélnek aktuális hírekről, személyes, vagy szakmai kérdésekről. Beszéd Élményeimről, eseményekről, könyvekről, filmekről, terveimről egyszerű összetett mondatokban be tudok számolni. Röviden a véleményemet is ki tudom fejezni, és meg is tudom védeni. Olvasás Megéretem a gyakran előforduló hétköznapi vagy szaknyelvi elemeket tartalmazó írott szövegeket, hétköznapi eseményekről, érzésekről, kívánságokról szóló magán- és üzleti leveleket.  Írás Számomra ismert témákról rövid, egyszerűen összekapcsolt elemekből álló szöveget tudok írni. Élményekről, benyomásokról szóló magán- illetve szakmai levelet is meg tudok fogalmazni. Társalgás Elboldogulok a legtöbb, a nyelvterületen való utazgatás során felmerülő témában. Be tudok kapcsolódni mindennapi beszélgetésekbe, el tudom mesélni az élményeimet, véleményt tudok formálni.  Közvetítés Érthetően tudok közvetíteni egy angolul és egy magyarul beszélő között egyszerű helyzetekben. Le tudok fordítani angolra egy rövid levelet. Össze tudom foglalni magyarul egy rövid angol szöveg tartalmát.   Legközelebbi vizsga 2006. március 11. Jelentkezési határidő 2006. február 10. Jelentkezési határidő különeljárással 2006. február 24. Eredmény A vizsgát követő 20. munkanaptól, a vizsgakód alapján, honlapunkon lehet érdeklődni. Vizsgadíj 12,500 Ft Különeljárási díj 3,000 Ft Euro B2 - Középszint: Felső-középhaladó szintű angoltudással rendelkező nyelvtanulóknak ajánljuk, akik ezt a felsőoktatási és munkáltatói körökben általánosan elfogadott oklevelet meg akarják szerezni. Bővebben az Euro B2 vizsgáról: Általános Nyelvvizsga, Középszint B2 A vizsgaforma összefoglaló táblázata középszinten Vizsgarész neve Feladatok száma Terjedelem (percben) Pontszám Olvasott szövegértés 4 40 25 Hallott szövegértés 3 kb. 40 25 Írás 2 60 25 Nyelvismeret és szókincs 3 20 + tollbamondás 25 Közvetítés 3 30 + párbeszéd 25 Szóbeli 4 20 25  Összes   kb. 4h 10' + szünetek 150     Elvárt teljesítmény Hangzó szöveg értése Megértek hosszabb beszédeket, előadásokat és érveléseket, ha a téma számomra eléggé ismert. Megértem a híreket és az aktuális műsorokat a tévében. A legtöbb filmet is követni tudom. Beszéd Világos és részletes leírásokat tudok adni az általam ismert témakörökben. Egy ismert témáról ki tudom fejteni a véleményemet, fel tudom sorakoztatni az érveket és ellenérveket.  Olvasás El tudok olvasni cikkeket és beszámolókat, ahol az író egy adott véleményt vagy nézőpontot képvisel. Megértem a kortárs irodalmi prózát, és a szakmámba vágó szövegeket.  Írás Esszét vagy beszámolót tudok írni általam ismert témakörökben, amelyben információt közlök, illetve egy bizonyos álláspont mellett, vagy ellen érvelek. Társalgás Meglehetős folyékonyan tudok társalogni angol anyanyelvűekkel. Részt tudok venni az ismert témákról folyó társalgásokban úgy, hogy közben kifejtem és fenntartom a véleményem. Közvetítés Érthetően tudok közvetíteni egy angolul és egy magyarul beszélő között mindenféle helyzetben. Le tudok fordítani angolra egy levelet. Össze tudom foglalni magyarul egy rövid angol szöveg tartalmát. Fordításomban a célnyelv szabályai és kultúrája szerint választom meg a nyelvi eszközöket.  Legközelebbi vizsga 2006. március 25. Jelentkezési határidő 2006. február 24. Jelentkezési határidő különeljárással 2006. március 10. Eredmény A vizsgát követő 20. munkanaptól, a vizsgakód alapján, honlapunkon lehet érdeklődni. Vizsgadíj 15,500 Ft Különeljárási díj 3,000 Ft Euro C1 - Felsőszint: Felső haladó, majdnem anyanyelvi szinten levő nyelvtanulóknak ajánljuk, akik erről oklevelet szeretnének szerezni. Ezt az oklevelet egyetemi felvételiken, angoltanár-képző intézményekben , szinte anyanyelvi tudást feltételező munkahelyeken is elfogadják. Bővebben az Euro C1 vizsgárólÁltalános Nyelvvizsga, felsőszint Euro C1 A vizsgaforma összefoglaló táblázata felsőszinten Vizsgarész neve Feladatok száma Terjedelem (percben) Pontszám Olvasott szövegértés és írás 5 105 50 Hallott szövegértés 3 kb. 45 25 Nyelvismeret és szókincs 3 30 + tollbamondás 25 Közvetítés 3 30 + párbeszéd 25 Szóbeli 4 20 25  Összes   Kb. 4h 30' + szünetek 150   Elvárt teljesítmény Hangzó szöveg értése Nem jelent számomra gondot akár az élőben hallott, akár a médián keresztül sugárzott, anyanyelvi tempójú beszéd megértése. Beszéd Világosan, zökkenőmentesen tudok leírást vagy érvelést fogalmazni a témának megfelelő stílusban és érthető logikai felépítéssel. Olvasás Könnyedén elolvasok szinte bármilyen nyelvezetű szöveget, például leírásokat, szakmai cikkeket, újságcikkeket és irodalmi alkotásokat. Írás Világos, zökkenőmentes, megfelelő stílusú szöveget tudok írni, melyekben a logikai felépítés segíti az olvasót a megértésben. Szakmai és irodalmi szövegekről összefoglalót, értékelést tudok írni. Társalgás Erőfeszítés nélkül, folyékonyan részt tudok venni bármely beszélgetésben, jól ismerem a sajátos kifejezéseket, fordulatokat. Az árnyaltabb jelentéseket is ismerem, ügyesen reagálok a többiek hozzászólásaira. Közvetítés Érthetően tudok közvetíteni egy angolul és egy magyarul beszélő között mindenféle helyzetben. Mindkét nyelvre tudok szövegeket, leveleket fordítani. Fordításomban a célnyelv szabályai és kultúrája szerint választom meg a nyelvi eszközöket, ki tudom fejezni az eredeti szöveg tartalmát és stílusát. Legközelebbi vizsga 2006. március 11. Jelentkezési határidő 2006. február 10. Jelentkezési határidő különeljárással 2006. február 24. Eredmény A vizsgát követő 20. munkanaptól, a vizsgakód alapján, honlapunkon lehet érdeklődni. Vizsgadíj 18,500 Ft Különeljárási díj 3,000 Ft    Akkreditált vizsgaközpont neve: Euro Nyelvvizsga Kft.(akkreditált nyelvvizsga központ, az akkreditáció dátuma: 2001.10.29.) Cím: 1022 Budapest, Bimbó utca 7.Telefon: (1) 212-4010 Fax: (1) 316-2491 Web cím: http://www.ih.hu »E-mail: bp@ih.hu » Forrás: Euro Nyelvvizsga Kft.Szerkesztette: Turai Tímea