Érettségi: nem tetszik a végeredmény?

érettségi, felvételi, gimnázium, szakközépiskola

  •         Több érettségi vizsgafajta van – mondja Pósfai Péter, az Oktatási Hivatal közoktatás-szakmai elnökhelyettese. – Az úgynevezett rendes vizsga mellett választható előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító és ismétlő is, attól függően, hogy a vizsgázó hol tart a tanulmányaiban vagy milyen vizsgákat tett korábban. Ha valaki nem elégedett az érettségi vizsgán elért eredményével, van lehetősége javításra. Érettségi bizonyítványt csak az kap, akinek öt érvényes vizsgája van, tehát a négy kötelező (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv) és egy választott tárgyból. Elégtelen osztályzat nem kerül az érettségi bizonyítványba, tehát ha nem sikerült elérni valamelyik vizsgatárgyból a kettes szintet, akkor a következő vizsgaidőszakban tehet ebből javító érettségit. Ha a választott tárgyból lett elégtelen a vizsga, akkor helyette választhat másik tárgyat is. Természetesen nem csak bukás esetén van arra lehetőség, hogy később javítson valaki az eredményén. Aki például előrehozott érettségire jelentkezett, és középszintű érettségit tett egy adott tárgyból, de jobb eredményt szeretne elérni, akkor még a tanulói jogviszonya alatt tehet ebből egy szintemelő vizsgát. Ha viszont emelt szintűvel próbálkozott, akkor már nem tehet újabbat, de majd az érettségi bizonyítványa birtokában elmehet ismétlő vizsgára. Ha valaki akár évekkel később gondolja úgy, hogy felkészül valamilyen tárgyból, akkor annyiszor tehet ismétlő vagy kiegészítő vizsgát, ahányszor akar. Ezek eredményéről tanúsítványt kap, és ha az kedvezőbb a számára, az azon lévő eredményt számítják be főiskolai vagy egyetemi felvételinél. -         Mikor lehet legközelebb vizsgázni, és milyen vizsgadíjakkal kell számolni? -         Két érettségi vizsgaidőszak van egy évben, egy tavaszi és egy őszi. A következőre szeptember 5-ig kell jelentkezni, és októberben, novemberben kell vizsgázni.  A tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetében a javítóvizsga az első alkalommal ingyenes. Tanulói jogviszonyban első alkalommal vizsgatárgyanként az érettségi vizsga összes fajtája, így az ismétlő, a kiegészítő és a szintemelő vizsga is ingyenes, azon kívül viszont vizsgadíjat kell fizetni értük. Az Oktatási Hivatal által szervezett vizsgák esetében a legtöbb tantárgyból ez jelenleg 17 ezer forint, a költségesebb vizsgatárgyaknál, például idegen nyelvből vagy informatikából, 22 ezer forint, illetve amelyeknél csak egy vizsgarész (írásbeli vagy szóbeli) van, 12 ezer forint.  B.E. www.mot.hu