Építési műszaki ellenőr II.

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

Az építési műszaki ellenőr II. – a sajátos építményfajták kivételével – az építési beruházások megvalósítására irányuló építési-szerelési munka teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi az ide vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, valamint az építésügyi hatóság, illetve az építmény létesítését engedélyező hatóság által jóváhagyott építészeti műszaki terv betartását. Az építési műszaki ellenőr II. köteles hiba, hiányosság megállapítása esetén azt haladéktalanul az építtető vagy annak megbízottja tudomására hozni. Az építési műszaki ellenőr II. feladatköre a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény 2. §-ának (3) bekezdése alapján évente központilag meghatározott értékhatárt meg nem haladó építési munkák ellenőrzésére terjed ki az alábbi – építménykategóriánkénti – korlátozások figyelembevétele mellett: Épület (É) szakirány Szokványos funkciójú és szerkezetű pince, földszint és további kétszintű, legfeljebb 6,6 m falköz (oszlopköz) méretű, maximum 500 m 2 bruttó alapterületű épület építésével, felújításával, átépítésével, bontásával összefüggően a teherhordó, térelhatároló és szakipari szerkezetek ellenőrzése. Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak (M) szakirány Az É kategóriában meghatározott épülethez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó (alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési stb.) műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak ellenőrzése. Építmény- és épületgépészet (G) szakirány Az É és M kategóriákban meghatározott építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési munkáinak ellenőrzése a mérőóráig. Építmény- és épületvillamosság (V) szakirány Az É és M kategóriában meghatározott építményen belüli világítási és erőátviteli hálózatok szerelésének ellenőrzése a mérőóráig, az épületfelügyeleti rendszerek szerelésének ellenőrzése.