Építési műszaki ellenőr I.

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

Az építési műszaki ellenőr I. az építési beruházások megvalósítására irányuló építési-szerelési munka teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi az idevonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, valamint az építésügyi hatóság, illetve az építmény létesítését engedélyező hatóság által jóváhagyott építészeti-műszaki terv betartását. Az építési műszaki ellenőr I. köteles hiba, hiányosság megállapítása esetén azt haladéktalanul az építtető vagy annak megbízottja tudomására hozni. Az építési műszaki ellenőr I. feladatköre – építménykategóriánként – a következő építési munkák ellenőrzésére terjed ki: Épület (É) szakirány Bármely funkciójú, bármilyen szerkezetű épület, valamint az ezekkel összefüggő, illetőleg kiszolgáló építmény építésével, felújításával, átépítésével, bontásával összefüggően a teherhordó, térelhatároló és szakipari szerkezetek ellenőrzése épületfizikai tervek és számítások ellenőrzése. Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak (M) szakirány Az É kategóriában meghatározott épülethez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó mélyépítési (mélyalapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési stb.) műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak ellenőrzése. Építmény- és épületgépészet (G) szakirány Az É és M kategóriákban meghatározott építmények, ezek beépített emelőberendezéseinek, továbbá fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési munkáinak ellenőrzése a mérőóráig. Építmény- és épületvillamosság (V) szakirány Az É és M kategóriákban meghatározott építményen belüli világítási és erőátviteli hálózatok szerelésének ellenőrzése a mérőóráig, az épületfelügyeleti rendszerek szerelésének ellenőrzése.