Emelt szintű oktatás

érettségi, gimnázium

Adott tantárgy ismeretanyagának a helyi tanterv szerinti, magasabb követelményekkel történő oktatása, a Nemzeti alaptantervben meghatározott órakeret szerint.