Egy fejlődő ágazat – az energetikai mérnökasszisztens

felnőttképzés, felsőfokú szakképzés, FSZ, OKJ, szakmakereső

  • Mára az energiarendszerek átalakítása olyan feladat, amelyik a világszerte égetően szükséges problémák közé tartozik – mondja Karancs Géza oktató. Mi a hatékonysággal és a biztonsággal egyaránt foglalkozunk, olyan módon, hogy a környezetkímélő, megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos tudnivalóinkat próbáljuk átadni a hallgatóknak, akik a jövő fontos emberei lehetnek. Az asszisztensi képzés széleskörű ismereteket nyújt olyan területek felé is, melyek néhány évtizeddel ezelőtt még egyáltalán nem léteztek, tehát egy meglehetősen fiatal szakmáról van szó. Nem mellesleg, nyitott tehát a pálya a tanfolyam után akár a környezetgazdálkodási agrármérnök, vagy a mezőgazdasági, természetvédelmi mérnöki hivatások felé is.   Törzsanyagok és ráépülések  - A szükséges alapozó ismeretekre komoly hangsúlyt fektetünk – ezek között első helyen áll a biológia és a kémia, de növendékeinknek természetesen otthonosan kell mozogniuk a matematika, a fizika, az általános informatika és a számítástechnika területein is. Azért azok se ijedjenek meg, akik úgy érzik, hogy ezek közül nem mindegyikben annyira erősek, hiszen a szakmai törzsanyag már csak egy nálunk megtanulható speciális képzésből tevődik össze, melyek közé biomassza anyagismeret, energetikai alapismeretek, és méréstechnika tartozik. Ezeken túl fontosnak tartjuk, hogy növendékeink tisztában legyenek korunk gazdasági követelményeivel, így a környezeti management, beruházási ismeretek, vállalkozási ismeretek, marketinggel kapcsolatos tudnivalók, sőt jogi ismeretek, projekttervezés illetve a környezeti minőségbiztosítás tantárgyait is oktatjuk. A harmadik lépcsőben pedig az energetikai mérnökasszisztens hivatással szorosan összefüggő technológiák megismerése következik, mint például a biohajtóanyag előállítás üzemi körülmények közötti vizsgálata, bioenergetikai logisztika és a megújuló energia-előállító rendszerek üzemeltetése. Mivel ezek a tudnivalók egy elég összetett ismeretkör elsajátítását teszik szükségessé, tanfolyamainkon az elméleti megalapozottságot tartjuk fontosabbnak, mintegy kétharmad arányban a gyakorlati képzés mellett. Ez utóbbi során a hallgatók közvetlenül megismerkednek a biodízel előállítás technikai rendszerével, tanulmányozhatják a termékek előállítási módjait, és bevezetést kapnak a marketinggel kapcsolatos tudnivalókba is.   Több önálló lehetőség, mint gondoltam  - Azért szeretek ide járni, mert mindig is érdekeltek az energetikai problémák – vallja Fehér Tibor, aki még elsőéves hallgató. - Emellett jó ugródeszka is lehet ez a tanfolyam, ha később bármilyen környezetgazdálkodási mérnöki pálya felé szakosodom. Egyelőre pár évet szeretnék eltölteni asszisztensként, hogy beletanuljak a szakma legfontosabb alapjaiba. Persze így is több önálló lehetőség van ezen a pályán, mint korábban gondoltam, dolgozhatok majd a bioenergia előállítás felhasználási területein, számos műszaki, irányító, szervező és ellenőrző feladatot végezhetek, és ezek eléggé kedvemre való dolgok.   Változatos, bár helyhez kötött munka  Az energetikai mérnökasszisztens szakmai munkái mellett csoportok irányításával is foglalkozhat, és menedzselhet különféle energiagazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Ez utóbbi tevékenységet, mint általában a munkája nagy részét, többnyire zárt térben, számítógépes használattal végzi. - Természetesen, időnként részt veszünk a fejlesztőprogramokban, és a kísérleti műhelyekben végrehajtott próbaüzemeltetéseken is – állítja Vas Róbert, aki már évek óta ezen a pályán dolgozik. - És hogy miből is áll a napi élet itt a munkahelyen? Változatos dolgokból tevődik össze. Elsősorban említeném a műszaki dokumentációk készítését, amit minden részfeladatban el kell végeznünk. Energiafelhasználással kapcsolatos terveket csinálunk, részben önállóan, részben a mérnökök útmutatásai alapján. Tehát afféle minőségellenőrként az üzemeltetések során felmerülő technológiai problémákat is nekünk kell megoldani, a gépek mérőeszközök állapotait is kontrolláljuk, de ez csak dolgok egyik része. Én még üzleti tárgyalásokat is bonyolítok a beszállítókkal, és mérnökökkel együtt konferenciákon is részt szoktam venni, szakmai tanácsokat is adok, ha kell, kezdő kollégákat betanítok és tréningeket is szervezek számukra. Fontos tehát, hogy jól értsünk az energetikai eszközökhöz, a készülékek karbantartásához, hogy kisebb hibákat mi is meg tudjunk javítani.   Szükség van rá Az energiagazdálkodás napjaink igen fontos tényezője, és az ipar számtalan területén felhasználható, egyre keresettebb szakma. Jelenleg a hő- és villamos energia előállítási és felhasználási szektoraiban a legjellemzőbb a munkavégzés, ahol tehát nem csak a rendszerek működésében, hanem a hibafeltárásban, az új technológiák bevezetésében és az ezekhez kapcsolódó üzleti, marketing feladatokban is fontos szerepet vállal a mérnökök mellett az asszisztens.   PG