Egy áldozatos hivatás – A nevelőszülő

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

Nevelőszülő – az is egy foglalkozás? Természetesen az, noha a szülői hivatást az emberiség többsége a magánéletében is gyakorolja, de azért a két dolog, számos hasonlósága ellenére, mégiscsak különbözik egymástól. Ehhez a tevékenységhez természetesen kifogástalan családi háttér szükséges, valamint a megfelelő személyes tulajdonságokkal is rendelkezniük kell mindazoknak, akik nevelőszülők szeretnének lenni. A munka tehát komoly felelősségérzetet követel, hiszen az új szülőknek egy olyan családi mintát kell nyújtaniuk a többnyire nevelőotthonokból vagy hátrányos helyzetű környezetből hozzájuk került kicsik számára, amelyben ép személyiségű felnőttekké válhatnak. Több típusa is létezik ennek a foglalkozásnak, ezek közül az egyik legfontosabb a hosszú távú nevelőszülői elhelyezés. Ebben az esetben, a gyermek nem térhet vissza a saját családjába – már ha van neki egyáltalán – és a nevelőcsalád biztosítja számára a támogató hátteret. A hosszú távú elhelyezés vállalása követeli meg a legtöbb felelősséget a nevelőszülőktől, mivel ennek esetleges sikertelensége további elhelyezéseket eredményezhet, ami pszichés károsodásokat okozhat a gyermeknek. Létezik továbbá rövid távú nevelőszülői tevékenység is, amelynek ideje egy-két éjszakától több hónapig terjedhet. Ez a típusú segítőmunka ideiglenes megoldást nyújt, általában krízishelyzetben levő családok esetében válik szükségessé, hogy amíg a gyermek nem kerülhet vissza vér szerinti szüleihez, addig is biztonságot nyújtó légkörben élhessen. Kik lehetnek nevelőszülők? Kik lehetnek tehát nevelőszülők, milyen feltételeknek kell megfelelni ehhez az egész embert kívánó hivatáshoz? Először is fel kell venni a kapcsolatot a lakóhely szerinti illetékes hatóságokkal, legfőképpen a Gyermekvédelmi Szakszolgálattal (TEGYESZ), ahová a különböző formaságok elvégzése után (beadványok, erkölcsi bizonyítvány) az illetékes nevelőszülői tanácsadó környezettanulmányt készít a jelentkező otthonában. Ezután orvosi vizsgálat következik, és újabb nyilatkozatokat kell adni arról, hogy a jövendő nevelőszülő ellen nem folyik eljárás, illetve „nem ítélték el jogerősen gyermek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény miatt, szülői felügyeleti jogát a bíróság nem szüntette meg, illetve nem szünetelteti gyermeke átmeneti nevelésbe vétele miatt.” Elsőrendű fontosságú, hogy a befogadó pár tagjai huszonhat évet betöltöttek legyenek, házastársi, vagy legalábbis élettársi kapcsolatban éljenek egymással, és viszonyuk harmonikus legyen, valamint hogy biztosítani tudják a neveléshez szükséges anyagi és erkölcsi körülményeket. Ezután el kell végezni egy hatvan órás tanfolyamot, amelyen tantárgyak helyett elsősorban különféle alkalmassági feladatokat végeztetnek a jelentkezőkkel. -         Kaptunk könyveket és rengeteg tesztlapot, de a képzés elsősorban gyakorlati szituációkkal egybekötött megismerési feladatokból állt – mondja Kiss Melinda, aki két éve nevel egy nevelőintézeti árva kisfiút. - A párommal már hosszú ideje szerettünk volna nevelőszülőkké válni. A saját kislányunk mellé, úgy éreztük, hogy be tudunk fogadni még egy gyereket, aki bár nem a sajátunk, természetesen ugyanolyan szeretetteljes környezetben nőhet fel, mint ő. Azt hiszem, ez egy igazán szép életfeladat, mindannyian sokat gazdagodtunk lelkileg.  A tanfolyam sikeres elvégzése után tehát még mindig ott van a választás lehetősége, hiszen a felelősség súlya óriási, a nevelőszülő habár életet nem ad, de sorsot igen, a sokszor még csecsemőként családjába került kisbaba később anyunak és apunak fogja szólítani. A gyermek kiválasztásának folyamata sem egyszerű. -         Mindenben segítettek a hivatal munkatársai – meséli Melinda – rengeteget jártunk „terepszemlére”, napokat töltöttünk az intézetben, amíg kiválasztottuk a mi kis új jövevényünket, és ezt követte még egy több hetes szoktatási időszak. Nevelési díj A törvények szerint lehetőség van több gyermek nevelésére is, ezt már hivatásos nevelőszülői jogviszonynak nevezik, ahol „a gyermekek létszáma meghatározott, legalább három, illetve a saját gyermekekkel együtt legfeljebb hét lehet.” Ebben az esetben természetesen a lakókörnyezet megfelelő méretét is biztosítania kell, hogy külön szobák és elegendő élettér jusson a kicsik számára.  A hivatásos nevelőszülő a TEGYESZ alkalmazottjaként dolgozik, akit az intézmény kihelyezett tanácsadói is segítenek a munkájában. Az alkalmazotti viszony előfeltétele egy további 300 órás tanfolyam elvégzése, ahol megszerezhető a nevelőszülői szakképesítés. Minden gyermek után nevelési díjnak nevezett havi fizetés jár, amely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százhúsz százaléka, (bizonyos esetekben lehet száznegyven, illetve százötven százalék is). Ezen felül külön ellátmányban is részesül minden nevelőszülő, (az éves nevelési díj egynegyede) valamint igény szerinti családi pótlék is jár a munkához, ez utóbbit évente többször is lehet kérelmezni, azzal a megkötéssel, hogy ezt az összeget a nevelőszülő kizárólag a gyermek megfelelő ellátására fordítja. PG